Rekrutacja dla Energetyki Wiatrowej: Wyzwania i Perspektywy

Energetyka wiatrowa w Polsce. Rekrutacja kadry kierowniczej. Wyzwania i możliwości.

Energetyka wiatrowa w Polsce. Rekrutacja kadry kierowniczej. Wyzwania i możliwości.

Rekrutacja kadry kierowniczej w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce: wyzwania i możliwości

Zaangażowanie Polski w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w energetykę wiatrową, doświadcza dynamicznego wzrostu. Sektor ten, napędzany wsparciem rządowym i współpracą międzynarodową, wymaga nowej generacji wykwalifikowanych kierowników zdolnych zarządzać postępami technologicznymi, zmianami regulacyjnymi i złożoną dynamiką rynku.  Na bazie naszych doświadczeń rekrutacyjnych dla sektora energetyki wiatrowej szczegółowo opisuję interesariuszy rynku, wyzwania w rekrutacji talentów z potencjałem lub doświadczeniami kierowniczymi, przyszły rozwój sektora i oczekiwane inwestycje zarówno w morskich, jak i lądowych farmach wiatrowych.

Struktura interesariuszy w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce

Różnorodna grupa interesariuszy z różnych sektorów odgrywa kluczową rolę w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Poniżej podaję po 5 przykładów z każdej kategorii, chociaż przedstawicieli każdej grupy w Polsce jest zdecydowanie więcej.

1. Organy rządowe i regulacyjne:
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Odpowiedzialne za krajową politykę środowiskową i działania klimatyczne, skupia się na integracji priorytetów środowiskowych z krajowymi planami energetycznymi
 • Urząd Regulacji Energetyki: Reguluje rynek energetyczny, w tym zatwierdzanie taryf i monitorowanie zachowań rynkowych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i niezawodnego dostawcy.
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Zarządza funduszami strukturalnymi UE, ważne dla finansowania projektów odnawialnych źródeł energii.
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych: Kontroluje przedsiębiorstwa państwowe w sektorze energetycznym, wpływając na strategiczne inwestycje i polityki energetyczne.
2. Producenci energii:
 • PGE (Polska Grupa Energetyczna): Największa firma energetyczna w Polsce, intensywnie inwestująca w odnawialne źródła energii, w tym energię wiatrową, aby zmniejszyć udział energetyki wiatrowej w miksie energetycznym..
 • Energa: Część Grupy Orlen, aktywna w produkcji elektryczności, w tym energii wiatrowej, znana z rozwiązań zrównoważonej energii.
 • EDP Renewables: Globalny lider w sektorze odnawialnych źródeł energii, prowadzący kilka farm wiatrowych w Polsce, skupiający się na zrównoważonej produkcji energii.
 • RWE Renewables: Niemiecka firma, jedna z największych na świecie firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, rozwijająca i prowadząca projekty energii wiatrowej w Polsce.
 • Orlen: Tradycyjnie firma oparta na ropie naftowej, teraz rozszerzająca swoją działalność na odnawialne źródła energii jako część strategii dywersyfikacji.
3. Inwestorzy i instytucje finansowe:
 • PKO Bank Polski: Największy bank komercyjny w Polsce, zapewniający znaczące finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii.
 • Santander Bank Polska: Oferuje usługi finansowe dla klientów korporacyjnych i detalicznych, z silnym zaangażowaniem w finansowanie projektów zielonej energii.
 • Europejski Bank Inwestycyjny (EIB): Ramię pożyczkowe Unii Europejskiej, główny finansista projektów infrastrukturalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w Polsce.
 • ING Group: Globalny bank ze znaczącą obecnością w Polsce, skoncentrowany na finansowaniu projektów wspierających zrównoważony rozwój.
 • Bank Pekao: Zapewnia kompleksowe usługi bankowe, aktywnie uczestniczy w finansowaniu głównych projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce.
4. Dostawcy technologii:
 • Vestas: Duńska firma, światowy lider w produkcji turbin wiatrowych, dostarczający turbiny i rozwiązania na polski rynek.
 • Siemens Gamesa: Hiszpańsko-niemiecka firma wielonarodowa, jedna z globalnych liderów w branży energetyki wiatrowej, oferująca zarówno technologię turbin, jak i usługi konserwacyjne.
 • GE Renewable Energy: Część General Electric, specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych turbin wiatrowych o wysokiej efektywności i niezawodności.
 • Nordex Group: Niemiecka firma, która projektuje, sprzedaje i produkuje turbiny wiatrowe, znaczący gracz na polskim rynku wiatrowym.
 • Suzlon: Indyjska firma wielonarodowa, zajmująca się produkcją i konserwacją generatorów turbin wiatrowych, znana z innowacyjnych i kosztowo efektywnych rozwiązań.
5. Firmy serwisowe:
 • Vestas Service: Zapewnia kompleksową obsługę i konserwację turbin wiatrowych, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość.
 • Siemens Gamesa Renewable Energy Services: Oferuje konserwację, naprawy i modernizacje turbin wiatrowych, zwiększając ich efektywność i żywotność.
 • Enercon Service Poland: Dostarcza niezawodne usługi konserwacyjne i techniczne dla turbin wiatrowych Enercon w całej Polsce.
 • Nordex Energy Services: Specjalizuje się w optymalizacji wydajności turbin wiatrowych Nordex poprzez proaktywną obsługę i konserwację.
 • FlexWind: Znana z innowacyjnych rozwiązań serwisowych w konserwacji turbin wiatrowych, szczególnie w zakresie zwiększania efektywności operacyjnej i niezawodności.
6. Grupy społecznościowe i ekologiczne:
 • Greenpeace Polska: Międzynarodowa organizacja ekologiczna, aktywnie działająca na rzecz przejścia Polski na odnawialne źródła energii.
 • WWF Polska: Część globalnej sieci, skupia się na ochronie środowiska, w tym zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi.
 • ClientEarth Prawnicy dla Ziemi: Organizacja charytatywna zajmująca się prawem środowiskowym, używająca środków prawnych do zapewnienia ekologicznie zrównoważonych praktyk w energetyce.
 • Polska Zielona Sieć: Koalicja organizacji ekologicznych promujących zieloną energię i zrównoważony rozwój w Polsce.
 • Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energii (FNEZ): Działa na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju energetycznego, równoważąc czynniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
7. Instytucje badawcze i think tanki:
 • Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie: Prowadzi badania i dostarcza ekspertyzy dotyczące technologii i polityk energetycznych odnawialnych.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Znana z silnych badań w dziedzinie nauk o energii, przyczyniająca się do postępów w energetyce odnawialnej.
 • Politechnika Wrocławska: Skupia się na badaniach nad innowacyjnymi rozwiązaniami energetycznymi, w tym energią wiatrową.
 • Polska Akademia Nauk: Angażuje się w szerokie badania nad zrównoważoną energią i naukami środowiskowymi.
 • Instytut Ekonomii Energetyki Odnawialnej: Prowadzi badania i dostarcza analizy na temat aspektów ekonomicznych technologii i polityk energetycznych odnawialnych w Polsce.

Przyszłe trendy w lądowych i morskich farmach wiatrowych

Lądowe farmy wiatrowe – Ekspansja i modernizacja: Oczekuje się ciągłej ekspansji i modernizacji, w tym wymiany starszych turbin na nowsze, bardziej efektywne modele.

Morskie farmy wiatrowe – Szybki wzrost: Znaczne inwestycje są przewidywane w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim, wspierane przez korzystne polityki rządowe i postępy technologiczne.

Wyzwania w rekrutacji kadry kierowniczej

Rekrutacja najlepszych talentów w sektorze energetyki wiatrowej (zwłaszcza dla instytucji wymienionych w punkcie 2-5) w Polsce napotyka na przeszkody:

 • Luka umiejętności: Wyraźnie odczuwalna jest luka między dostępnymi umiejętnościami a wymaganiami branży. Dlatego branża chętnie spogląda w kierunku osób z międzynarodowych organizacji produkcyjnych, którzy chcą dołączyć do energetyki wiatrowej ale mają doświadczenia w pracy z bardzo pewnym siebie pracownikiem najlepiej z szeroko pojętego z przemysłu ciężkiego.
 • Konkurencja o talenty: Intensywna globalna konkurencja o doświadczonych profesjonalistów z branży odnawialnych źródeł energii powoduje, że kandydaci otrzymują oferty pracy w różnych rynków i nie mają bariery aby uczestniczyć w projektach międzynarodowych. Branża boryka się nie tylko z rosnącymi ofertami wynagrodzeń dla najlepszych i/lub najbardziej pożądanych specjalistów ale także z brakiem wystarczającej ilości specjalistów.
 • Złożoność regulacyjna: Potrzeba kierowników, którzy mogą sprawnie nawigować w złożonym środowisku regulacyjnym Polski i proponować rozwiązania umożliwiające zatrudnianie najbardziej utalentowanych osób w sposób dla nich atrakcyjny a zarówno spełniający złożone wymogi bezpieczeństwa pracy w branży.
 • Dopasowanie kulturowe: Kluczowe dla liderów w energetyce wiatrowej jest, aby rezonowali zarówno z korporacyjnymi, jak i lokalnymi kulturami ponieważ zespoły operacyjne są wielokulturowe, międzynarodowe. Znaczenie umiejętności kierowniczych i otwartości managera na pracowników z innych kultur w tej branży będzie rosło.
 • Zarządzanie w okresie przejściowym: Wymaganie od kierowników, aby skutecznie zarządzali szybkim rozwojem sektora i umiejętnie skalowali organizacje. To przekłada się na konieczność analitycznego myślenia, zarządzania wieloma projektami w jednym czasie, umiejętności racjonalnego alokowania zasobów materialnych i ludzkich oraz sprawnego poruszania się w złożonych procesach logistycznych.

Perspektywy na najbliższe trzy lata

Przewidywany wzrost sektora jest napędzany przez:

 • Zwiększone inwestycje: Oczekuje się wzrostu inwestycji zarówno z UE, jak i prywatnych inwestorów.
 • Postępy technologiczne: Innowacje będą nadal wpływały na konkurencyjność proponowanych rozwiązań w danej firmie i definicję kto jest jej konkurentem.
 • Wsparcie regulacyjne: Prawdopodobnie korzystne polityki rządowe będą napędzać sektor .
 • Cele zrównoważonego rozwoju korporacji będą napędzać popyt na energię odnawialną.

Podsumowanie

Przyszłość sektora energetyki wiatrowej w Polsce jest oznaczona silnym wzrostem i znaczącymi możliwościami. Dla firm takich jak NAJ International, zajmujących się rekrutacją kadry kierowniczej, wyzwaniem jest zabezpieczenie liderów, którzy są technicznie wykwalifikowani i strategicznie zdolni do prowadzenia branży w złożonym i wielokulturowym krajobrazie. Dynamiczna natura sektora, podkreślona przez obecność głównych graczy, takich jak PGE, Vestas i Siemens Gamesa, Flex Wind wymaga strategicznego podejścia do rekrutacji liderów. Będzie to niezbędne, aby utrzymać zapewnić niezakłócony rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Ewa Adamczyk

Mogą cię tez zainteresować nasze referencje z sektora energetycznego