Sektory - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory
Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury

Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury

Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury Rekrutacje dla NGO i Instytucji Kultury finasowane ze środków publicznych to jest nasz najmłodszy sektor i w ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy projekty dla znanych, renomowanych instytucji w tym segmencie rynku. NGO Czyli non-governmental organization. Są to Organizacje Pozarządowe ( non profit) nazywane również Organizacjami Pożytku Społecznego. Powołane są przez osoby …

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Około 80% polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia na stoły konsumentów w państwach UE. W ostatnich latach  polskie rolnictwo i przetwórstwo zostało zmodernizowane i dostosowane do unijnych standardów produkcji w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i oddziaływania na środowisko. Pandemia sprawiła, …

Rekrutacje dla Mediów

Rekrutacje dla Mediów

Rekrutacje dla Mediów Rekrutacje dla Mediów. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować bardzo szybki rozwój nowych technologii. Ma to ogromny wpływ na ciągle zmieniające się media. „Transformacja cyfrowa i związane z nią konsekwencje nie omijają branży mediów i rozrywki. Dotyczy to przede wszystkim zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów. Nowe pokolenie, tzw. digital natives, od …

Rekrutacje Banki Ubezpieczyciele Leasing

Rekrutacje Banki Ubezpieczyciele Leasing

Rekrutacje Banki Ubezpieczyciele Leasing Rekrutacje Banki Ubezpieczyciele Leasing. Rynek firm finansowych jest duży i dynamicznie się zmienia. Można jasno zdefiniować główny trend       i jest nim automatyzacja procesów Robotic Process Automation (RPA). Trwa wyścig z czasem o klienta i jego komfort ale także o mobilność rozwiązań, obniżanie kosztów i innowacje. Większość operacji dzieje się mobilnie – …

Rekrutacje IT i Telekomunikacja

Rekrutacje IT i Telekomunikacja

Rekrutacje IT i Telekomunikacja Rekrutacje IT i Telekomunikacja AI. Sektory IT i Telekomunikacja to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż, w których działamy.Postępująca rewolucja technologiczna oraz czas pandemii jeszcze bardziej umocniły pozycję kandydatów z obszaru IT na rynku pracy. Zwiększyło się zapotrzebowanie na tych specjalistów. Największym zainteresowaniem pracodawców niezmiennie cieszą się programiści, eksperci w …

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce. Rynek handlu detalicznego w Polsce jest obecnie zdominowany przez wielkie, w większości zagraniczne, sieci handlowe. Dominującą pozycję na rynku posiadają sklepy dyskontowe oraz sieci hipermarketów i supermarketów. Od wielu lat kanał tradycyjny traci udziały w rynku a kanał nowoczesny natomiast rozwija się nieprzerwanie, zwiększając systematycznie udziały rynkowe …

Rekrutacje Dobra Konsumenckie i Usługi

Rekrutacje Dobra Konsumenckie i Usługi

Rekrutacje Dobra Konsumenckie i Usługi Rekrutacje Dobra Konsumenckie i Usługi. Branża dóbr i usług konsumenckich (FMCG) to jeden z najbardziej dynamicznych, konkurencyjnych i specyficznych sektorów. m.in. ze względu na konieczność ciągłych zmian w ofercie wyrobów. Konsumenci lubią nowości, zmiany, promocje. To, dlatego w ostatnich latach położono szczególny nacisk na jakość wyrobów. O przewadze rynkowej firm …

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji Rekrutacje dla przemysłu i produkcji to największa część usług, jakie realizujemy każdego roku zarówno dla firm polskich jak i międzynarodowych. Jest to gałąź gospodarki, która napędza wszystkie inne dziedziny ekonomii. Konkurencyjność przemysłu w danym kraju przekłada się bezpośrednio na atrakcyjność gospodarki i funkcjonujących w niej przedsiębiorstw. W Polsce mamy zarówno …

Rekrutacje Rynek Budowlany Energetyka

Rekrutacje Rynek Budowlany Energetyka

Rekrutacje Rynek Budowlany Energetyka W czasie pandemii rynek budowlany poradził sobie bardzo dobrze w porównaniu z innymi sektorami gospodarki. Praktycznie nie zamknięto budów, płynął strumień publicznych pieniędzy na inwestycje infrastruktury transportu, deweloperzy i inwestorzy indywidualni budowali na potęgę. Był to rekordowy czas również dla remontów, ten trend utrzymał się w roku 2021. Jednak prognozy dla …

Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech

Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech

Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech. Polski sektor farmaceutyczny jest w trakcie znaczących zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Firmy się łączą, przejmują inne podmioty, głównie w celu powiększenia i wzbogacenia portfolio produktów. Wiele wyzwań przed tym sektorem pojawiło się również w związku ze zmianami prawnymi oraz pojawieniem się pandemii COVID 19. Pandemia  SARS-CoV-2 w …