Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji - Sektory - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji

Rekrutacje dla Przemysłu i Produkcji

Rekrutacje dla przemysłu i produkcji to największa część usług, jakie realizujemy każdego roku zarówno dla firm polskich jak i międzynarodowych. Jest to gałąź gospodarki, która napędza wszystkie inne dziedziny ekonomii. Konkurencyjność przemysłu w danym kraju przekłada się bezpośrednio na atrakcyjność gospodarki i funkcjonujących w niej przedsiębiorstw. W Polsce mamy zarówno firmy, które produkują jedynie na potrzeby klientów wewnętrznych zlokalizowanych na całym świecie, jak i firmy produkujące dla bardzo różnej puli klientów zewnętrznych w zależności od branży i produktu (B2B, B2C).

W firmach produkcyjnych zauważany kilka dominujących trendów umożliwiających ich dalszy rozwój:

Przyśpieszenie cyfrowe

We wszystkich obszarach aktywności społeczno-gospodarczej przyśpieszenie cyfrowe stało się podstawą rozwoju na najbliższe lata. Dzięki cyfryzacji firmy zyskały nie tylko ułatwiony dostęp do istniejących rynków, ale także możliwe było stworzenie nowych rynków czy klientów. Firmy działające cyfrowo uzyskują globalny zasięg oraz dostęp do wyspecjalizowanych klientów z całego świata. Wykorzystanie technologii cyfrowych jest dziś niezbędne do skalowania biznesu, niezależnie od branży i skali działalności małych, średnich czy dużych firm.  Dlatego ważne jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na bardziej zaawansowane ucyfrowienie biznesu np. poprzez wdrażanie technologii z zakresu zdalnej kontroli systemów oraz procesów produkcyjnych.

Czysta energia i zrównoważony rozwój

W nowoczesnych procesach produkcyjnych istotne jest uwzględnienie i wykorzystanie czystej energii, rozwiązań niskoemisyjnych, a także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z tym i w kontekście transformacji gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej – branże odzysku surowców wtórnych, nowoczesnych technologii energetycznych oraz bateryjna stanowią ważny element gospodarki.

Przemysł 4.0.

Przemysł maszynowy w polityce przemysłowej Polski ma kolosalne znaczenie. Zdolność dostosowania oferowanych maszyn i urządzeń do pracy w formule Przemysłu 4.0 w coraz większym stopniu będzie definiować perspektywy polskiego przemysłu maszynowego. Większość rozwiązań niezbędnych do urzeczywistnienia idei inteligentnych fabryk została już wprowadzona i w związku z tym zarówno w produkcji, jak i w biznesie są stosowane:

 • czujniki komunikujące się za pomocą Internetu
 • standardowe protokoły przesyłania danych dla zakładów produkcyjnych
 • oprogramowanie symulacyjne ułatwiające inżynierię w czasie rzeczywistym (smart factory, digital twin)
 • napędy i sterowanie wyposażone w funkcje komunikacyjne
 • technologia chmury obliczeniowej
 • Ethernet
 • aplikacje diagnostyczne pracujące w chmurze
 • predictive maintenance
 • mixed / augmented reality
 • zaawansowane systemy wizyjne z deep learningiem
 • digitalizacja danych
Doskonalenie organizacji, automatyzacja

Charakterystyczną cechą sektora produkcyjnego jest ciągłe dążenie do doskonalenia organizacji. W czasie kryzysu ten sektor w większym stopniu niż inne branże, przechodził i przechodzi proces zmian. Ich głównym celem jest optymalizacja kosztów wytwarzania. Obecnie procesy doskonalenia biegną na wielu poziomach zarówno na poziomie samej produkcji jak i automatyzacji wszystkich procesów wspomagających produkcję. Automatyzowane są m. in. procesy ułatwiające przygotowanie produkcji i wymiany dokumentacji z klientami. Skracany jest czas reakcji na zapytania ofertowe i przygotowania samej oferty handlowej.

Polski rynek nadal jest interesującym miejscem dla inwestycji przemysłowych dlatego, że na inwestorów czekają tu preferencyjne warunki oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne. Ważnym czynnikiem sukcesu jest także dostęp do wyspecjalizowanych kadr spełniających wysoko postawione wymagania kompetencyjne.

Branża mocno konkuruje o najzdolniejszych i dlatego wymaga szczególnie mocnego wsparcia ze strony firm doradztwa personalnego w docieraniu, nawiązywaniu relacji i motywowaniu do zmiany potencjalnych kandydatów. W tej dziedzinie NAJ International od lat jest postrzegane jako partner dla Klientów z firm produkcyjnych, aktywnie wpływając na rozwój potencjału ich organizacji.

 

Odkryj nasze wybrane referencje -> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię referencji, sprawdź inne referencje. Jeśli znajdziesz potrzebne informacje, możesz przejść do dalszych działań.

 1. Poproś nas o szczegółowe referencje.
 2. Zadaj pytanie dotyczące specyfiki konkretnej rekrutacji, którą przeprowadziliśmy.
 3. Zadaj pytanie o kulturę organizacyjną firmy, z którą współpracowaliśmy.
 4. Wyślij do nas konkretne zapytanie.
 5. Śledź nasze bieżące publikacje na blogu.

To moze Cię zainteresować: 10 Specjalizacji branżowych

Era inteligentnego przemysłu: Trendy w produkcji na rok