Era inteligentnego przemysłu: Trendy w produkcji. - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Era inteligentnego przemysłu: Trendy w produkcji.

Era inteligentnego przemysłu: Trendy w produkcji.

Era inteligentnego przemysłu: Trendy w produkcji.

Już przed wybuchem pandemii w 2020 i 2021 roku w przemyśle wytwórczym zachodziły poważne zmiany. Jednak pandemia wywołała prawdziwy impuls do adaptowania inicjatyw Przemysłu 4.0, a nawet 5.0. Producenci zmagali się z utrzymaniem efektywności kosztowej podczas wdrażania lub planowania procesów cyfryzacji Przemysłu 4.0. W 2021 roku branża produkcyjna nadal musi stawiać czoła zawirowaniom gospodarczym, zmieniającym się zachowaniom konsumentów oraz modyfikacjom globalnych modeli wymiany handlowej. Jak będzie wyglądała produkcja?

International Executive Search Federation  zapytała swoich Partnerów z całego świata o to, jakie trendy obserwują oni  u swoich Klientów w branży Smart Industry. Oto 7 najważniejszych trendów w produkcji na rok 2022, na które należy zwrócić uwagę zdaniem naszych Partnerów.

Wszyscy dostrzegamy te same trendy, gdy patrzymy na stanowiska kierownicze i stanowiska C-level,  które rekrutujemy dla branży produkcyjnej. Smart Industry to przede wszystkim siedem wspólnych elementów:

  1. Współtworzenie i inteligentny rozwój produktu
  2. Masowe dostosowanie do potrzeb klienta
  3. Internet rzeczy/ cyfrowa fabryka
  4. Systemy cyberfizyczne/ elastyczność fabryki (digital twins)
  5. Doskonałość operacyjna/ redukcja różnorodności produktów
  6. Zwinność przedsiębiorstwa/ kompetentna siła robocza
  7. Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym

1.Współtworzenie i inteligentne produkty

Obecnie konsumenci szybko zmieniają swoje zachowania, a ich oczekiwania rosną szybciej niż może im sprostać produkcja. Po szoku roku 2020 i 2021 konsumenci chcą żyć lepiej, dlatego wszystko, co kupują, musi stanowić wartość dodaną. Ale co stanowi wartość? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, producenci muszą zbliżyć się do użytkowników końcowych. W roku 2022 inteligentni producenci nie tylko skupią się na koncepcjach, ale także będą lepiej interpretować dane, które już posiadają. Zamiast o produktach, producenci powinni myśleć o całych ekosystemach, dołączając appki lub oprogramowanie, czy też nowe modele subskrypcji, które zapewniają powtarzające się przychody (i dane).

2.Masowe dostosowanie do potrzeb klienta

Od szybko zmieniających się dóbr konsumpcyjnych po maszyny przemysłowe, klienci chcą, aby producenci tworzyli produkty, które odzwierciedlają ich indywidualne potrzeby. Masowa personalizacja nie jest może niczym nowym, ale zapotrzebowanie na spersonalizowane produkty rośnie. Dla nasyconych kategorii produktów, zróżnicowanie poprzez same cechy staje się coraz trudniejsze do osiągnięcia. Co więcej, lata 2020 i 2021 sprawiły, że konsumenci stali się bardzo świadomi tego, co cenią najbardziej. Od szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych po maszyny przemysłowe, klienci chcą produktów, które odzwierciedlają ich indywidualne potrzeby. W roku 2022 producenci będą musieli znaleźć sposób, aby zaspokoić na masową skalę rynek jeszcze bardziej spragniony personalizacji. Będą musieli to zrobić, zachowując przy tym rentowność. Pojawi się okazja, aby przyjrzeć się bliżej zarówno cenom, jak i realizacji zamówień. Badania pokazują, że konsumenci są skłonni zapłacić średnio o 20% więcej za produkty szyte na miarę i dłużej czekać na ich otrzymanie.

3.Internet rzeczy – cyfrowa fabryka

Cyfrowa fabryka oferuje rewolucyjną cyfryzację procesów biznesowych typu end-to-end. Internet rzeczy będzie nadal powodował zmiany w produkcji i przyniesie branży nowe, ekscytujące sposoby innowacyjnego wytwarzania i serwisowania produktów. Wyzwaniem w 2022 roku będzie zastosowanie automatyzacji na rynkach podlegających trendom, takim jak masowa personalizacja, gdzie wiele procesów i schematów nie może być wstępnie zaprogramowanych. Automatyzacja będzie musiała być zasilana danymi, które obecnie znajdują się w silosach technologicznych produkcji: na poszczególnych maszynach lub w odłączonych od siebie rozwiązaniach programowych. Zastosowanie nowych poziomów automatyzacji poza halą fabryczną pozwoli na odkrycie dodatkowych wartości i stanie się kluczowym czynnikiem zwiększającym wydajność.

4.Cybernetyczne systemy fizyczne/elastyczność fabryki (cyfrowe bliźniaki)

Projektowanie, wytwarzanie, planowanie produkcji i konserwacja, naprawy i zaopatrzenie eksploatacyjne często funkcjonują jako niezależne „silosy” w ramach organizacji. Ale co by było, gdyby te dane mogły być agregowane i rozszerzane, aby umożliwić całkowitą symulację rzeczywistego procesu produkcyjnego? Ważnym warunkiem wstępnym dla inteligentnej produkcji jest integracja cyber-fizyczna, która jest coraz częściej stosowana przez producentów. Systemy cyber-fizyczne i cyfrowe bliźniaki zyskały szerokie zainteresowanie badaczy i praktyków w przemyśle. Mogą one nadać systemom produkcyjnym większą wydajność, odporność i inteligencję. Systemy cyberfizyczne i cyfrowe bliźniaki łączy to samo podstawowe pojęcie: intensywne połączenie cyberfizyczne, współdziałanie w czasie rzeczywistym, integracja organizacji i dogłębna współpraca.

5.Doskonałość operacyjna

Od kilkudziesięciu lat producenci stosują zasady i narzędzia lean w celu zmniejszenia złożoności operacyjnej i zwiększenia wydajności. Podejście lean stanowi podstawę doskonałości operacyjnej poprzez standaryzację procesów, zaszczepienie kultury ciągłego doskonalenia i wzmocnienie pozycji pracowników na hali produkcyjnej. Jednak biorąc pod uwagę rosnącą złożoność operacji, wiele firm odkryło, że samo lean management nie jest wystarczające, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym. Pojawił się zestaw zaawansowanych technologii cyfrowych znanych jako Przemysł 4.0, które oferują nowe podejście do radzenia sobie ze złożonością i poprawą produktywności. Wdrażając odpowiednią kombinację technologii, producenci mogą zwiększyć szybkość, wydajność i koordynację, a nawet ułatwić samozarządzanie operacjami fabrycznymi.

6.Zwinność przedsiębiorstwa / Kompetentna siła robocza

Zwinne organizacje mogą szybko przekierować swoich ludzi i priorytety w stronę możliwości tworzenia wartości. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że stabilność i skala muszą zostać poświęcone na rzecz szybkości i elastyczności. Prawdziwie zwinne organizacje łączą obie te cechy: silny szkielet lub centralny ośrodek zapewnia stabilność umożliwiającą rozwój i skalowanie dynamicznych możliwości. Ten szkielet łączy stabilność strukturalną (standardowe procedury operacyjne) ze stabilnością kulturową (wspólny cel, kierunek i wartości); wspiera również zdolności dynamiczne (na przykład płynne zmiany strategii i konfiguracji zespołu), aby szybko reagować na szybko zmieniające się warunki.

Kompetencje to zdolność do pomyślnego wykonania określonego zadania, działania lub funkcji. Obejmują one połączenie wiedzy, umiejętności, zachowań i ograniczeń, które dana osoba może wykorzystać w celu poprawy wyników. Dlatego zapewnienie pracownikom odpowiednich umiejętności i wiedzy w znacznym stopniu przyczyni się do tego, że podejmowane przez nich decyzje będą właściwe.

7.Zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna

Aby osiągnąć prawdziwie zrównoważoną gospodarkę cyrkularną, praktyki konsumpcyjne i produkcyjne będą musiały zmienić się równocześnie. Zrównoważona gospodarka cyrkularna obejmuje projektowanie i promowanie produktów, które są trwałe i mogą być ponownie wykorzystane, naprawione i zregenerowane. Pozwala to zachować funkcjonalną wartość produktów, a nie tylko odzyskiwać energię lub materiały w nich zawarte i ciągle wytwarzać produkty od nowa. Musimy robić więcej z użyciem mniejszej ilości materiałów i konsumować w sposób odpowiedzialny.

Jesteśmy w erze inteligentnego rozwoju.

NAJ International jest wyłącznym polskim partnerem dla IESF. Jesteśmy czynnym Uczestnikiem w Praktyki Produkcyjnej .