Market Mapping - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions

Market Mapping

Market Mapping

Market Mapping jest usługą skierowaną do naszych Partnerów, którzy mają potrzebę szybkiego pozyskania informacji o potencjale pracowników w określonym segmencie rynku. Usługa ta ma najczęściej zastosowanie przy wprowadzaniu przez firmę nowych produktów, nowej marki na rynek lub decyzjach personalnych dotyczących awansu wewnętrznego. Produktem finalnym usługi jest raport z informacjami o potencjale pracowników danego segmentu rynku, branży, specjalizacji, który ułatwia naszym Partnerom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju firmy w aspekcie personalnym.

Mając na względzie potrzeby naszych Partnerów – prezesów/właścicieli – w sytuacjach krytycznych i niezwykle ważnych dla rozwoju danej spółki stworzyliśmy usługę doradczą – Market Mapping. Jej celem jest doradztwo w zakresie możliwości szybkiego pozyskania z rynku wartościowych kompetencji menedżerskich na kluczowe stanowiska w firmie, niezbędnych do osiągnięcia założonego celu. Usługa ta ma zastosowanie m.in. w sytuacjach fuzji firm, planowania sukcesji, nagłego zmniejszenia przewagi konkurencyjnej i innych istotnych momentach w życiu firmy. Koncentrujemy się na doradztwie i pomocy naszym Partnerom w osiągnięciu optymalnego poczucia bezpieczeństwa i pewności w kwestii kluczowych decyzji personalnych, dostarczając niezbędne informacje na temat dostępności najbardziej utalentowanych managerów.

pracodawca@naj.com.pl