Market Mapping | NAJ International | Badanie Rynku |Analizy Rynku - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Market Mapping | NAJ International | Badanie Rynku |Analizy Rynku

Market Mapping | NAJ International | Badanie Rynku |Analizy Rynku

Market Mapping \ Analiza Rynku Pracowników jest usługą skierowaną do naszych Klientów, którzy mają potrzebę szybkiego pozyskania informacji o potencjale pracowników w określonym segmencie rynku.

Jej celem jest doradztwo w zakresie możliwości szybkiego pozyskania z rynku wartościowych kompetencji menedżerskich na kluczowe stanowiska w firmie, niezbędnych do osiągnięcia założonego celu.

Usługa ta ma zastosowanie m.in. w sytuacjach fuzji firm, planowania sukcesji, nagłego zmniejszenia przewagi konkurencyjnej i innych istotnych momentach w życiu firmy oraz konieczności diagnozy czy na rynku zewnętrznym jest możliwe dotarcie do osób o odpowiednich kompetencjach, potencjale dla danego segmentu rynku, branży, specjalizacji.

Zapraszamy do kontaktu:

pracodawca@naj.com.pl