Zmiany i Transformacje 2024 - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Zmiany i Transformacje w Executive Search. Spostrzeżenia z konferencji IESF 2024 Lozanne Szwajcaria.

Zmiany i Transformacje w Executive Search. Spostrzeżenia z konferencji IESF 2024 Lozanne Szwajcaria.

Zmiany i Transformacje w Executive Search. Spostrzeżenia z konferencji International Executive Search Federation 2024. Lozanna, Szwajcaria.

Zmiany i Transformacje Executive Search. Branża Executive Search, często uważana jest za barometr trendów gospodarczych i kondycji firm oraz korporacji.

Zmiany i Transformacje nigdy nie zachodziły tak szybko jak obecnie i dlatego były one tematem wiodącym podczas corocznej Konferencji Regionalnej organizowanej przez International Executive Search Federation (IESF). W tym roku przedstawiciele firm pracujących w Europie (Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, Szwajcaria) plus goście z Kanady, Panamy, Izraela oraz Południowej Afryki spotkali się  3 kwietnia 2024 roku w Szwajcarii – Lozanna. Omawialiśmy obecny stan rzeczy i prognozowaliśmy przyszłe trendy i strategie poruszania się po zmieniającym się krajobrazie.

Rekordowe przychody i strategie adaptacyjne

Konferencja rozpoczęła się od refleksji na temat wyników branży Executive Search w ostatnich latach. Rekordowe przychody w 2022 r. i pierwszej połowie 2023 r. pokazały odporność branży oraz zdolność adaptacji firm w tym sektorze. Pomimo wyzwań, takich jak zwolnienia i redukcje zatrudnienia w różnych sektorach, branża szybko dostosowała się do zmian gospodarczych i zmieniających się warunków biznesowych.

Globalne perspektywy gospodarcze

Wgląd w globalne perspektywy gospodarcze zapewnił kontekst do dyskusji na temat strategii branżowych. Prognozy wskazywały na umiarkowane spowolnienie globalnego wzrostu PKB, przy czym oczekuje się, że Azja będzie napędzać większość wzrostu w latach 2023-2025. Przewidywano, że oczekiwania inflacyjne będą stopniowo spadać, podczas gdy regionalne trendy wzrostu były zróżnicowane, przy czym strefa Euro i Stany Zjednoczone odnotowały słabszy wzrost w porównaniu z Azją.

Dynamika rynku europejskiego

Rynki europejskie, charakteryzujące się umiarkowanym wzrostem, stanęły w obliczu wyzwań, takich jak zacieśnienie fiskalne i napięcia geopolityczne. Zacieśnienie rynku pracy stanowiło ograniczenie dla inwestycji, podczas gdy konflikty geopolityczne wpływały na handel międzynarodowy i decyzje gospodarcze. Pomimo tych przeciwności, europejski krajobraz rekrutacyjny przechodził transformacyjne zmiany napędzane innowacjami i zmieniającą się obniżoną dynamiką dostępności siły roboczej.

Spostrzeżenia z Wielkiej Brytanii

Matt Hogg z Wallace Hind Selection w Wielkiej Brytanii przedstawił cenne spostrzeżenia na temat dynamiki brytyjskiego rynku pracy. Trwające równoważenie popytu i podaży pracy, w połączeniu z wpływem GenAI na wzrost zatrudnienia, podkreśliło potrzebę przyjęcia przez firmy zwinnych praktyk HR. Ponieważ kandydaci oczekują wzrostu wynagrodzenie i poprawy warunków zatrudnienia to elastyczność zatrudniających jeśli chodzi warunki pracy okazuje się kluczowym czynnikiem w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów.

Sztuczna inteligencja w Executive Search

Integracja sztucznej inteligencji (AI) w Executive Search stała się kluczowym tematem dyskusji. Technologie AI oferują możliwości usprawnienia procesów, poprawy pozyskiwania kandydatów i zapewnienia głębszego wglądu w dopasowanie kandydatów do ról kierowniczych. Jednak obawy dotyczące etycznych i prawnych implikacji wykorzystania sztucznej inteligencji podkreśliły potrzebę odpowiedzialnego wdrażania i przejrzystości w procesach decyzyjnych. Bibbi Boas BondensenKirsten Hummel-van de Groep

Strategia różnorodności, równości i integracji (DE&I)

Zaangażowanie IESF w różnorodność, równość i integrację (DE&I) zostało podkreślone jako podstawowa wartość kształtująca kulturę organizacyjną i kierunek strategiczny. Poprzez priorytetowe traktowanie różnorodności i integracji, federacja miała na celu zwiększenie innowacyjności, wydajności oraz przyciąganie i zatrzymywanie talentów. Wykorzystując swoją globalną sieć, IESF starała się pozyskiwać różnorodne talenty na całym świecie, aby wzbogacić zespoły kierownicze o różne doświadczenia i perspektywy.Adelina rosca

Jednym ze szczególnie intrygujących aspektów była dyskusja na temat specjalizacji naszego szwajcarskiego partnera rekrutacyjnego dotycząca rekrutacji kobiet na stanowiska kierownicze. Nasz Partner wypracował unikalną metodologię mającą na celu identyfikację kobiet, jako kandydatów w rekrutacjach na stanowiska kierownicze w organizacjach klientów.

Innowacyjne podejście koncentruje się nie tylko na rozpoznaniu kwalifikacji i możliwości kandydatek, ale także na zrozumieniu ich gotowości i potencjału do doskonalenia się na stanowiskach kierowniczych. Wykorzystując tę metodologię, nasi partnerzy w Szwajcarii Vincenzo Ganci podejmują pionierskie wysiłki w celu zniwelowania luki płciowej w przywództwie korporacyjnym, wspierając bardziej integracyjne i sprawiedliwe środowisko biznesowe.

Inicjatywa ta doskonale wpisuje się w nadrzędne cele International Executive Search Federation (IESF), promując różnorodność i integrację w skali globalnej. Poprzez wspólne wysiłki i strategiczne partnerstwa dążymy do wzmocnienia pozycji kobiet i niedostatecznie reprezentowanych grup, napędzając pozytywne zmiany i tworząc zespoły kierownicze, które odzwierciedlają różnorodność społeczności, którym służą.

Przyjmując różnorodność we wszystkich jej formach i opowiadając się za integracją, nie tylko wzbogacamy nasze organizacje o różne perspektywy i doświadczenia, ale także wspieramy środowiska, w których wszystkie osoby mogą się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Wraz z naszymi Partnerami na całym świecie jesteśmy zaangażowani w budowanie przyszłości, w której różnorodność i integracja są nie tylko celebrowane, ale także stanowią integralną część sukcesu organizacji.

Branża luksusowa stale się rozwija

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć Frederica Chardota (Chief Human Resources Officer, Audemars Piguet) jako prelegenta branży luksusowej i typowej szwajcarskiej branży zegarkowej. Branża luksusowa doświadcza obecnie ogromnego wzrostu i odnotowuje bardzo dobre wyniki biznesowe, ale ma również trudności ze znalezieniem talentów w kluczowych obszarach. Prezentacja Frederica Chardot pozwoliła nam lepiej zrozumieć branżę zegarków i jeszcze lepiej zrozumieć szwajcarską kulturę.

Podsumowanie

W miarę jak branża Executive Search przechodzi przez transformacyjne zmiany i globalną niepewność gospodarczą, współpraca i zaangażowanie w różnorodność stają się ważnymi elementami sukcesu. Dostrzegamy stabilność branży i jej zdolność do dostosowywania się do zmieniających się realiów. Pomagamy torować drogę do zrównoważonego wzrostu i  pozyskiwana właściwych talentów.

Może to być również interesujące dla Państwa Więcej Kobiet w Zarządach