Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce - Sektory - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce.

Rynek handlu detalicznego w Polsce jest obecnie zdominowany przez wielkie, w większości zagraniczne, sieci handlowe. Dominującą pozycję na rynku posiadają sklepy dyskontowe oraz sieci hipermarketów i supermarketów.

Od wielu lat kanał tradycyjny traci udziały w rynku a kanał nowoczesny natomiast rozwija się nieprzerwanie, zwiększając systematycznie udziały rynkowe jak i otwierając nowe placówki. Istotną pozycję na rynku mają sklepy działające w formie franczyzy.

Sklepy małoformatowe, działając samodzielnie na rynku skazane są w zdecydowanej większości na dalszą marginalizację i powolną likwidację. Szansą na przetrwanie sklepów małoformatowych i ich konkurowanie z wielkimi sieciami handlowymi na obecnym etapie rozwoju rynku detalicznego są systemy franczyzowe lub grupy zakupowe.

W kanale nowoczesnym dominującą rolę mają zagraniczne podmioty handlowe, przy słabszej pozycji polskich sieci handlowych.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności e-handlu. Obecnie już ponad 80% klientów kupuje w Internecie i ten trend ma charakter wzrostowy. Na rynku lawinowo przybywa sklepów Internetowych z równoczesnym wzrostem ilości klientów także ze starszych grup wiekowych (+55), którzy o tej pory skutecznie omijali zakupy w Internecie. Fala nowych klientów w Internecie zmusiła e-commerce do modyfikacji sposobów płatności w kierunku prostszych form odpłatności zrozumiałych dla starszego klienta.

Dobra Luksusowe

Oczywiscie jak w każdym biznesie mamy wyjątki. Polskim rynkiem konsumentów bardzo interesują się marki luksusowe, które początkowo weszły do Polski z kosmetykami i sklepami internetowymi, powoli otwierając lokalizacje stacjonarne z asortymentem fashion i to nie tylko jako sklepy typu Multibrand ale jako Brand Store, czego najlepszym przekładem jest otwarcie w Polsce w grudniu 2019 pierwszego Sklepu stacjonarnego przez markę Hermes.

Logistyka. Big data, IoT i sztuczna inteligencja

W obecnym czasie logistyka przechodzi duże przeobrażenia. „Niestabilność gospodarcza wywołana zakłóceniami z powodu pandemii Covid-19, braki surowców i komponentów, niedobory siły roboczej, zamykanie portów, rosnące koszty paliwa i inne czynniki wywierają ogromną presję na globalne łańcuchy dostaw. Sytuacja ta inspiruje pracę zespołów logistycznych tak by poprawiać operacyjność oraz optymalizację procesów, co za tym idzie obniżać koszty. Rozwój technologii, takich jak big data, IoT i sztuczna inteligencja, zwiększy zapotrzebowanie na specjalistów. Mimo robotyzacji i stopniowego wprowadzania pojazdów autonomicznych człowiek w logistyce nadal jest niezbędny. Wzrastają jednak wymagania w stosunku do kandydatów i coraz większą rolę odgrywała znajomość najnowszych technologii”.

Rynek transportu

Rynek transportu w ostatnich latach staje przed coraz to nowymi i wymagającymi coraz szybszego reagowania wyzwaniami. Najpierw pandemia COVID- 19, następnie wprowadzony pakiet mobilności, którego skutki firmy odczuwają do dziś. Wreszcie wojna na Ukrainie, która zahamowała transporty na i z Ukrainy, zmniejszyła znacząco ilość kierowców ukraińskich i wprowadziła podniesieniowe wymogi związane z bezpieczeństwem kierowców i ładunków. Z dnia na dzień wywrócenie zostały kierunki dostaw surowców oraz możliwość transportu towarów. Firmy w błyskawiczny sposób musiały zrewidować kontrakty i siatkę logistyczną realizowanych połączeń. Powoduje to konieczność modyfikacji kwalifikacji zatrudnionych osób i poszukiwania nowych kompetencji, które przekładają się na wachlarz świadczonych usług.

Rekrutacje Retail Logistyka e-Commerce.

Może Cię też zainteresować Jak wybrać agencję rekrutacyjną?

Wybrane referencje i zrealizowane projekty rekrutacyjne. Naciśnij Link.

https://naj.com.pl/o-nas-firma-rekrutacyjna/