Rekrutacje dla Mediów - Sektory - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rekrutacje dla Mediów

Rekrutacje dla Mediów

Rekrutacje dla Mediów

Rekrutacje dla Mediów. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować bardzo szybki rozwój nowych technologii. Ma to ogromny wpływ na ciągle zmieniające się media.

Transformacja cyfrowa i związane z nią konsekwencje nie omijają branży mediów i rozrywki. Dotyczy to przede wszystkim zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów. Nowe pokolenie, tzw. digital natives, od początku przyzwyczajone do korzystania z technologii cyfrowych, wywiera coraz większy wpływ na ten sektor. Dla obecnych na rynku graczy oznacza to konieczność zmiany obecnych modeli biznesowych lub wręcz stworzenia zupełnie nowych”. Adam Krasoń, prezes PwC Polska

Działalność reklamowa oparta na formatach cyfrowych przerasta rolę marketingu tradycyjnego.

Trzy główne argumenty: mierzalność, targetowanie i koszty – przemawiają za stosowaniem digital marketingu. Nowoczesna strategia opiera się na wchodzeniu w interakcje z klientami oraz poprowadzenie ich przez tzw. lejek marketingowy. Dlatego ważne jest m.in. pozyskiwanie leadów, budowanie zasięgów w social mediach a także linków do tworzonej przez siebie treści.

Jak powiedział ​​Thomas Jefferson: „Zaprzestać reklamy, by oszczędzić pieniądze, to jak zepsuć zegar, by zatrzymać czas”.

Marketing jest treścią biznesu a skuteczny digital marketing to działania wielopłaszczyznowe. Niezależnie od tego, czy używamy w tym celu strony internetowej, mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, czy zupełnie innych źródeł online. Digital marketing jest nieocenionym sposobem na promocję firmy, usług lub produktu.

Zmiany technologiczne powodują systematyczny wzrost udziałów reklamy internetowej oraz spadek wydatków na reklamę w ATL (media tradycyjne). Pozostałe segmenty rynku mniej więcej utrzymują udziały w rynku reklamy.

Internet jest obecny w każdym liczącym się w świecie mediów podmiocie, jako źródło pozyskiwania kontentu, czy jako jedno ze źródeł pozyskiwania przychodów. Mamy coraz więcej zleceń rekrutacyjnych dotyczących tej właśnie dziedziny. Większość  wszystkich rekrutacji realizowana jest POUFNIE, z uwagi na hermetyczność i przenikanie się środowisk.

Coraz częściej zwraca się w mediach uwagę nie tylko na „przydatność merytoryczną” ile na  dopasowanie „miękkie” – osobowościowe, społecznościowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty okołorekrutacyjne – assessmenty, oceny indywidualne, coaching. Jesteśmy postrzegani jako ekspert w dziedzinie Executive Search w sektorze Media & Entertainment.

Rekrutacje dla Mediów. Opracowujemy niestandardowe rozwiązania, aby znaleźć odpowiednią kombinację umiejętności wymaganych do sprostania tym wyzwaniom. Z powodzeniem zajmujemy stanowiska we wszystkich sektorach mediów i rozrywki, od publikowania, nadawania i telewizji kablowej po produkcję – film i muzykę, marketing, dziennikarstwo w mediach społecznościowych, takich jak media internetowe i handel elektroniczny.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami z tej branży gwarantuje naszym Klientom nie tylko dobrze przeprowadzoną rekrutację, ale przede wszystkim możliwość strategicznego doradztwa.

NAJ International posiada dobrą orientację w sytuacji poszczególnych podmiotów, rynku kandydatów, a co za tym idzie bogatą sieć kontaktów branżowych. Stale monitorujemy rynek, obserwujemy trendy rozmawiając z przedstawicielami telewizji, radia, wydawnictw prasowych i multimedialnych, domów mediowych, agencji reklamowych, brokerów sprzedających standardowe i niestandardowe formy reklamy.

Rekrutacje dla Mediów. Wybrane referencje, zrealizowane projekty. Naciśnij Link.

Kiedy rozważyć współpracę z agencją rekrutacyjną? Osiem przykładów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]