Assessment and Development Centre - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Assessment and Development Centre

Assessment and Development Centre

Assessment and Development Centre

Assessment and Development Centre. Wierzymy, że miarą sukcesu każdej firmy jest odpowiednio zbudowany, doskonale przygotowany i zmotywowany zespół. Metoda Assessment/Development Centre umożliwia efektywne zbadanie potencjału i możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników. Dzięki temu daje możliwość zbudowania efektywnej organizacji i optymalnego wzrostu firmy. Podstawowym, bazowym elementem projektu jest przygotowanie profili kompetencyjnych podlegających ocenie z wyszczególnieniem kluczowych kompetencji na danym stanowisku. Oceniane kompetencje wyodrębnione są w procesie analizy wybranych stanowisk, na podstawie kluczowych czynników sukcesu w danej firmie oraz oczekiwań zarządu co do realizacji zadań specyficznych dla danej firmy. Poszczególne kompetencje pracowników są oceniane przy pomocy zróżnicowanych technik, takich jak: wywiad biograficzny i kompetencyjny, zadania symulacyjne (rozmowy z podwładnym; trudnym klientem zewnętrznym/wewnętrznym); ćwiczenia in basket, rozwiązywanie problemów biznesowych, ćwiczenie grupowe, prezentacje, testy psychologiczne. Ćwiczenia mają formę symulacji zadań lub sytuacji, analogicznych do tych, które występują w środowisku pracy firmy. Ćwiczenia mogą być również przeprowadzane w grupie, co pozwala zaobserwować zaangażowanie pracownika w zespole i jego zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Zasadniczym aspektem procedury jest przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej (feedback), określającej kierunki i sposoby rozwoju. Wartością dodana dla pracodawcy jest wiedza o potencjalne pracowników, możliwościach zaplanowania dalszej kariery zawodowej i programu szkoleń.

Managerial Audit

Audyt menedżerski stanowi kompleksowe podejście pozwalające opisać sposób działania menedżera w organizacji uwzględniając wymagania: zadaniowe, interpersonalne, środowiskowe. Współczesny biznes wymaga od menedżerów umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmian – umiejętności zarządzania zmianą w warunkach niepewności i – coraz częściej – podwyższonego ryzyka. To, że organizacja sprawnie funkcjonuje dziś, nie jest wystarczającą gwarancją, że sytuacja utrzyma się w dłuższym czasie. Podstawą rozwoju każdej organizacji jest jej kadra menedżerska, reprezentująca specyficzne kompetencje pozwalające na prowadzenie skutecznego zarządzania. Rozwijanie tych kompetencji decyduje o możliwościach uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Audyt menedżerski przeprowadzony przez naszych konsultantów pozwoli nie tylko rozpoznać posiadane kompetencje kadry zarządzającej, ale również wskaże pożądane kierunki rozwoju ludzi na kluczowych stanowiskach i lepsze dopasowanie do wymogów zmieniającej się organizacji. Audyt według stosowanej przez nas metodologii jest szczególnie przydatny w sytuacjach takich jak restrukturyzacja czy przejęcie, zmiana strategii, identyfikacja potencjału menedżerskiego i przygotowanie sukcesorów na stanowiskach kierowniczych. Audyt menedżerski znacząco wykracza poza prosty opis mocnych i słabych stron pracownika. Jest to metoda analizująca nie tylko osobiste zasoby menedżera (wiedzę, zdolności, potencjał osobowościowy, motywację), ale również uwzględnia kontekst organizacyjny, interpersonalny oraz ogólnorynkowy jego działań.

To może byc dla Ciebie interesujące Czy testy osobowości działają w Executive Search?

pracodawca@naj.com.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]