Executive Search in Poland and CEE | Warsaw

NAJ International | Executive Search in Poland and CEE | Warszawa | Wrocław | Gdansk | Poznan | Kraków | Lublin

NAJ International | Executive Search in Poland and CEE | Warszawa | Wrocław | Gdansk | Poznan | Kraków | Lublin

Umiejętność znalezienia najbardziej utalentowanych managerów wymaga bogatej wiedzy biznesowej doświadczonych konsultantów, aktywnej sieci kontaktów, wysokiego poziomu dyskrecji i odpowiedzialności. To nasz „NAJ” klucz do sukcesu każdej rekrutacji. Naszym celem jest wyłonienie prawdziwych talentów, które zapewnią w długiej perspektywie naszym Parterom solidne i trwałe źródło przewagi konkurencyjnej. Realizując projekty rekrutacyjne/executive search (w tym c-level)korzystamy z wypracowanej i sprawdzonej od 1991 roku metodologii:

  • Brief/Wnikliwe rozpoznanie potrzeb rekrutacyjnych
  • Search strategy/Opracowanie strategii poszukiwań
  • Direct search/Efektywne poszukiwania  najlepszych Kandydatów
  • Face to face interview/Wywiad kompetencyjny
  • Assessment/ Ocena kompetencji
  • Checking references/Rzetelne sprawdzenie referencji
  • Final negotations/Doradztwo w negocjacjach finalnych

pracodawca@naj.com.pl