Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury - Pracodawca | Klient - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury

Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury

Rekrutacje NGO i Instytucje Kultury

Rekrutacje dla NGO i Instytucji Kultury finasowane ze środków publicznych to jest nasz najmłodszy sektor i w ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy projekty dla znanych, renomowanych instytucji w tym segmencie rynku.

NGO

Czyli non-governmental organization. Są to Organizacje Pozarządowe ( non profit) nazywane również Organizacjami Pożytku Społecznego. Powołane są przez osoby prywatne do realizacji określonych celów. Cechą łączącą  NGO jest działanie na rzecz szeroko pojętej pomocy, zaspokajaniu potrzeb, reprezentowania interesów oraz zapobieganiu i rozwiązywaniu różnych problemów.

W Polsce istnieje około 120 000 organizacji pozarządowych (zarówno stowarzyszeń, jak i fundacji). Najwięcej z nich zajmuje się sportem, sportem, turystyką, rekreacją i hobby (34%), edukacją i wychowaniem (15 %), kulturą i sztuką (13%), usługami socjalnymi i pomocą społeczną (8%),  ochroną zdrowia (7%), rozwojem lokalnym (6 %). 

Naszymi klientami są międzynarodowe, niezależna organizacje humanitarne, jak również krajowe działające na rzecz budowania relacji międzyludzkich.

Instytucje Kultury

Instytucje kultury mają charakter publiczny, mogą być zarówno samorządową jak i państwową osobą prawną, dla której działalność kulturalna jest podstawowym celem statutowym. Do instytucji kultury możemy zaliczyć organizacje; teatr, kino, muzeum, biblioteka, dom kultury, ognisko artystyczne oraz wiele innych takich jak np. opera, operetka, orkiestra, filharmonia, instytucja filmowa galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Instytucje kultury, bez względu na to czy mamy do czynienia z instytucjami artystycznymi, czy innymi, działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Aktualnie renesans przeżywają między innymi;

Teatr – w znaczeniu konkretnej fizycznej przestrzeni – uzyskał nową, społeczną rolę. Budynki teatralne pozostaną miejscami gromadzącymi uczestników wydarzeń teatralnych. Nadal będą tam wystawiane spektakle. Jednak zmienia się motywacja wyrażająca potrzeby samych widzów. Chodzą do teatru nie wyłącznie po to, by obejrzeć przedstawienie, ale głównie po to by spotkać się z innymi

ludźmi.

Muzea zyskały nową energię

W dzisiejszych czasach liczy się opowiadanie i tworzenie historii. W Polsce w ramach budowy nowoczesnej sieci muzeów realizowanych jest właśnie ponad sto różnych projektów. Muzea zaczynają tworzyć swoje ekspozycje coraz bardziej interaktywne, przełamujące bariery oraz umożliwiające naukę, rozwój i poznawanie świata.

Dziś biblioteki to bardzo nowoczesne instytucje, które oferują znacznie więcej, niż tylko klasyczne lub specjalistyczne tytuły spisane na papierowych stronicach. Ze względów ekonomicznych ale również coraz bardziej modne staje się korzystanie z biblioteki.

Domy kultury jak i ogniska artystyczne, pełnią ważną i złożoną rolę w środowiskach lokalnych – od kształtowania i przekazywania kulturowego potencjału i dziedzictwa, po budowanie wspólnoty lokalnej.

Natomiast przed COVID-em popularność streamingu rosła, a COVID zmusił ludzi do nauczenia się korzystania z nich, by znaleźć sobie jakąś rozrywkę. To w pewnym stopniu doprowadziło do śmierci kina. Teraz dla ludzi atrakcyjniejsze będzie samo wyjście do kina, cała oprawa z tym związana, niż sam film, na który wystarczy trochę poczekać i zobaczyć go w domu.

Naszymi klientami są prestiżowe instytucje, których celem jest  gromadzenie, badania oraz opieka nad obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. Są to publiczne organizacje działające w obszarze kultury i sztuki.

Wybrane referencje. Naciśnij Link po więcej.

Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię referencji, sprawdź projekty ukończone dla innych referencji.
Jeśli znajdziesz informacje, których szukasz, możesz kontynuować swoje zadanie.

1. poprosić nas o szczegółowe referencje

2. zadać pytanie dotyczące specyfiki konkretnej rekrutacji, którą przeprowadziliśmy

3. zadać pytanie o kulturę organizacyjną, z jaką pracowaliśmy w danej firmie

4. wysłać do nas konkretne zapytanie

5. śledzić nasze bieżące publikacje Blog

10 Specjalizacji branżowych

Z biznesu do Instytucji Kultury?