Odblokowanie Międzynarodowego Wzrostu: Strategia Rekrutacji- NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Odblokowanie Międzynarodowego Wzrostu. Studium Przypadku Strategicznego Pozyskiwania Talentów

Odblokowanie Międzynarodowego Wzrostu. Studium Przypadku Strategicznego Pozyskiwania Talentów

Odblokowanie Międzynarodowego Wzrostu: Studium Przypadku Strategicznego Pozyskiwania Talentów

Odblokowanie Międzynarodowego Wzrostu. W miarę jak globalny rynek ewoluuje, przedsiębiorstwa stale poszukują dróg ekspansji na nowe terytoria. Jednakże podróż w kierunku międzynarodowego wzrostu często wiąże się z wyzwaniami, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskanie odpowiedniego talentu kierowniczego, który będzie gwarancją sukcesu na zagranicznych rynkach. Historia sukcesu ze strony Stertil, wiodącej firmy w sektorze przemysłowym, pokazuje, jak strategiczne pozyskiwanie talentów za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Executive Search (IESF) może wytyczyć drogę do płynnej międzynarodowej ekspansji.

Stertil był w kluczowym momencie swojego wzrostu, gotowy na wejście na rynek amerykański, niemiecki i francuski. Jednak sukces tej ekspansji zależał od rekrutacji Dyrektorów Generalnych, którzy mogliby przewodzić operacjom na tych kluczowych rynkach. Rozpoznając strategiczne znaczenie wyżej wymienionych ról kierowniczych, Marcel Jansen, Dyrektor Handlowy Stertil, zwrócił się o pomoc do International Executive Search Federation IESF, aby we właściwy sposób nawigować po skomplikowanym krajobrazie międzynarodowego rekrutacji.

Wyzwanie

Wyzwania były jasne: znalezienie Dyrektorów Generalnych, którzy nie tylko posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie, ale także ściśle współgrają z wizją Stertil dotyczącą globalnej ekspansji. We współpracy z członkiem IESF z Holandii, firmą Van der Groep & Olsthoorn, Stertil wyruszył w podróż pełną współpracy, aby zidentyfikować i pozyskać odpowiednich kandydatów do swoich międzynarodowych filii.

Rozwiązanie

Rozwiązanie tkwiło w wykorzystaniu rozległej sieci IESF, która obejmuje cały glob i składa się z zaufanych Partnerów Rekrutacyjnych w różnych krajach. Dzięki tej sieci Stertil uzyskał dostęp do zróżnicowanej puli kandydatów, zapewniając, że każdy potencjalny Dyrektor Generalny był starannie sprawdzany i zgodny z strategicznymi celami firmy. Wspólne wysiłki Van der Groep & Olsthoorn były kluczowe w organizacji procesu poszukiwań, płynnie przełamując bariery kulturowe i geograficzne, aby ułatwić międzynarodową rekrutację.

Wynik

Wynik tej współpracy był niezwykle pozytywny. Dzięki wykorzystaniu zbiorowych zasobów sieci IESF, Stertil z sukcesem obsadził kluczowe stanowiska Dyrektorów Generalnych w swoich amerykańskich, niemieckich i francuskich filiach. Nowi liderzy nie tylko przynieśli ze sobą wymaganą wiedzę i doświadczenie, ale także głęboką znajomość lokalnych rynków, umożliwiając Stertil skuteczne nawigowanie po subtelnościach rynków i wykorzystywanie szans.

Rekomendacja Marcela Jansena dotycząca sieci IESF mówi wiele o przełomowym wpływie strategicznego pozyskiwania talentów na wzrost biznesu.

Dzięki tej współpracy Stertil nie tylko zaspokoił natychmiastowe potrzeby rekrutacyjne, ale także położył solidne fundamenty dla trwałego sukcesu na międzynarodowych rynkach. Kluczowe wnioski z tej historii sukcesu rezonują głęboko z przedsiębiorstwami, które wyruszają w podobne podróże ekspansji:

1. Strategiczne Pozyskiwanie Talentów: IESF umożliwia firmom pozyskanie kandydatów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie umiejętności, ale także współgrają z wizją firmy dotyczącą penetracji międzynarodowych rynków.

2. Globalne Zasięg, Lokalna Ekspertyza: Rozległa sieć sprawdzonych firm rekrutacyjnych w ramach IESF zapewnia dostęp do lokalnych rynków na całym świecie, co jest kluczowe dla nawigowania po różnorodnych rynkach.

3. Wspólny Sukces Rola zaufanych Partnerów, takich jak Van der Groep & Olsthoorn, w koordynacji procesu poszukiwań podkreśla wartość członkostwa w IESF w ułatwianiu decydentom zlecającym rekrutacje płynnej międzynarodowej rekrutacji.

4. Rekomendacja: Rekomendacja Marcela Jansena dotycząca IESF odzwierciedla namacalne korzyści i wartość, jaką sieć przynosi firmom poszukującym międzynarodowych rekrutacji.

W NAJ International jesteśmy zobowiązani do wspierania wzrostu firm poprzez strategiczne pozyskiwanie talentów dla firm międzynarodowych rozwijających się w Polsce oraz firm polskich szukających osób na strategiczne pozycje poza Polską. Wykorzystując nasze partnerstwo z IESF, umożliwiamy firmom odblokowanie ich pełnego potencjału na globalnej scenie, poprzez udane obsadzanie kluczowych stanowisk.

Client success story: Stertil expands Internationally with IESF