Kandydat - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Kandydat

Rozwój kariery większości menedżerów zazwyczaj wiąże się ze zdobywaniem doświadczeń w kilku firmach. O rozwoju kariery decyduje umiejętność dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego pracodawcy w najwłaściwszym momencie. Nasi konsultanci z uwagą śledzą kolejne kroki zawodowe kandydatów, z którymi mieli okazję nawiązać kontakt i dyskretnie wspomagają ich rozwój.

Informujemy, że wiele projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą agencję zwłaszcza na najwyższe stanowiska menedżerskie (CEO, CFO, CSO,General Manager, Country Director, Commercial Director itp) zwykle jest objętych klauzulą najwyższej poufności – w związku z tym nie ma ich na naszych stronach internetowych.

⇒Wyzwania dla menedżerów w roku 2024

⇒Kandydat dla Executive Search

          ⇒ Kandydaci i Konsultanci Executive Search

Jeśli chcieliby Państwo należeć do grona naszych kandydatów, prosimy o zarejestrowanie swoich danych osobowych w naszej bazie danych i dołączenie swego CV poprzez zakładkę „Oferty pracy” na naszej stronie internetowej i wciśnięcie przycisku „Złóż swoje CV” https://www.oferty.naj.com.pl/aplikuj  lub zapoznanie się z aktualnymi ofertami.

Jeśli chcieliby Państwo zmodyfikować swoje dane osobowe prosimy o kontakt na adres:

RODO@naj.com.pl

Aktualności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów znajdujących sie bazie danych NAJ International i skrzynkach mailowych konsultantów jest NAJ International Sp. z o.o., Aleja Jana Chrystiana Szucha 8, 00-582 Warszawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na podstawie zawartych umów rekrutacyjnych z firmami trzecimi.
 3. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22^1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22^1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
  • w celach marketingowych NAJ International Sp. z o.o..
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy, z którymi NAJ International Sp. z o.o. ma zawarte umowy o rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkretnego procesu rekrutacyjnego lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. umieszczenie Pani/Pana danych będzie dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Cofnięcie zgody proszę wysłać na adres out@naj.com.pl.
 9. zmiany w danych osobowych można dokonać wysyłając maila z taką prośbą na adres RODO@naj.com.pl. Otrzyma Pan/Pani link aktywacyjny do zmiany danych osobowych w systemie.

Niniejsza strona internetowa www.naj.com.pl należy do NAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NAJ). Osoby korzystające z niniejszej strony prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ich podanie, NAJ będzie z tych danych korzystać zgodnie z niżej opisanymi zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku niezaakceptowania sposobu przetwarzania danych osobowych, przedstawionego w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o nieprzesyłanie nam danych osobowych ani dokumentów zawierających takie dane osobowe.

Jakie dane osobowe są zbierane i do czego są wykorzystywane?
Dobrowolnie przekazane NAJ za pośrednictwem tej strony dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy jakiekolwiek informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym, zawarte w przekazanym CV, bądź korespondencji kierowanej do NAJ jak również dane pozyskane na skutek kontaktów biznesowych lub z ogólnodostępnych źródeł informacji takich jak np. LinkedIn, GoldenLine, etc. są zbierane i przetwarzane przez NAJ w następujących celach:

 1. Umieszczenia w bazie danych kandydatów NAJ;
 2. Wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez NAJ;
 3. Udostępniania potencjalnym pracodawcom;
 4. Marketingu bezpośredniego usług NAJ;
 5. Powierzenia NAJ przez pracodawców ich projektów związanych z rekrutacją pracowników;
 6. Dopasowania wyglądu i funkcjonowania niniejszej strony do potrzeb jej użytkowników.

Dostęp do danych osobowych i przysługujące prawa
Osoby korzystające z niniejszej strony mają prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jak też mają prawo je skorygować lub usunąć. Skorygowanie lub usunięcie danych może nastąpić poprzez kontakt z NAJ pod adresem poczty elektronicznej: RODO@naj.com.pl lub out@naj.com.pl
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa).

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony NAJ przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wskazanych celów. Poprzez dostarczanie swoich danych osobowych, kandydaci zgadzają się na ich przetwarzanie w wyżej wskazanych celach, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (określone jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Zabezpieczenie danych osobowych
Dostarczane NAJ dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na fakt, że żaden transfer danych przez internet nie jest w pełni bezpieczny, NAJ nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa przesyłanych do NAJ danych osobowych. Dokładamy jednak starań dla zapewnienia jak najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa za pomocą dostępnych środków technicznych i organizacyjnych.
Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych.

Udostępnianie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony jest NAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Szucha 8, 00-582 Warszawa. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy NAJ i osby upowaznione przez NAJ. Ponadto dane te mogą zostać udostępnione naszym klientom, poszukującym kandydatów na oferowane przez nich stanowiska pracy. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz NAJ, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty usług na rzecz NAJ. Jednocześnie informujemy, że przed przekazaniem danych osobowych klientom w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym na rzecz takich klientów kontaktujemy się z kandydatami w celu uzyskania od nich zgody na przekazanie danych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Jednocześnie w przypadku wykupienia, fuzji, przejęcia, likwidacji albo upadłości NAJ oraz w przypadku sprzedaży wszystkich lub prawie wszystkich aktywów NAJ zastrzega sobie prawo do transferu danych, w tym danych osobowych, osobom trzecim. Kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej sytuacji i będą mieli możliwość usunięcia swoich danych.

Zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających oraz cookies
Ponadto strona zbiera dane o sposobach jej wykorzystania przez osoby ją odwiedzające. Nie są to jednak dane umożliwiające identyfikację użytkowników. Mają one na celu jedynie usprawnienie działania strony i dopasowanie jej do potrzeb użytkowników. Niniejsza strona wykorzystuje także pliki cookie https://naj.com.pl/kandydat/cookie-policy/.

Inne witryny internetowe
Na stronie www.naj.com.pl mogą znaleźć się linki do innych stron internetowych. Wejście w taki link spowoduje przeniesienie do innej strony internetowej.  NAJ nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania i przetwarzania danych osobowych przez inne strony internetowe. Należy zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej przed rozpoczęciem korzystania z niej.

Zmiany w Polityce Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez NAJ. W takim przypadku zostanie niezwłocznie umieszczona na niniejszej stronie, tak aby osoby z niej korzystające mogły się z nią zapoznać. W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: administracja@naj.com.pl

Równe traktowanie
NAJ zapewnia każdemu równe szanse. Z tego powodu wszyscy kandydaci traktowani są przez NAJ jednakowo, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, narodowość, niepełnosprawność czy wiek.

Prawa autorskie
Właścicielem praw autorskich niniejszej strony internetowej, zamieszczonych na niej tekstów, logotypów NAJ oraz innych elementów graficznych i dźwiękowych znajdujących się na stronie jest NAJ. Właścicielem znaków towarowych pojawiających się na stronach wchodzących w skład witryny jest NAJ lub nasi partnerzy handlowi. Zabronione jest pobieranie danych, kopiowanie lub drukowanie wszelkich treści i materiałów umieszczonych na stronie z wyjątkiem korzystania z nich przez użytkownika wyłącznie na własny użytek i pod warunkiem niezmieniania ich autorskiej formy i zastrzeżonych prawnie uwag. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja tych treści na jakikolwiek użytek bez uprzedniej zgody NAJ. Ponadto zabronione są wszelkie próby odszyfrowania, demontowania lub modyfikowania oprogramowania, kodowania informacji zawartych na stronie oraz umieszczania treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa NAJ.

Czym są pliki „cookies”?
Plik „cookies” jest niewielkim plikiem tekstowym, wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym na urządzeniu, z jakiego korzysta użytkownik celem połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon). Plik „cookies” pozwala na odczytanie informacji w nim zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył i stosowany jest np. na stronach wymagających logowania się użytkowników, monitorowania aktywności odwiedzających czy w przypadku liczników odwiedzin witryny.

Zastosowanie „cookies”.

W pliku „cookies” zapisywane są rozmaite informacje o użytkowniku danej witryny internetowej jego łączności z serwerem WWW oraz historii przeglądania strony. Dzięki „cookies” serwer może automatycznie rozpoznaa danego użytkownika i wygenerowaa przeznaczoną dla niego stronę. Stosując „cookies” można bardzo łatwo sprawdzia czy dana strona została już odwiedzona, a następnie na tej podstawie wykonaa różnorodne operacje np. zaprojektowaa licznik odwiedzin niewrażliwy na przeładowanie strony (zwiększenie liczby przy odświeżeniu).

Zarządzanie plikami „cookies” z poziomu przeglądarki internetowej.

Domyślnie, przeglądarki internetowe, akceptują pliki „cookies”. Użytkownicy mają możliwośa zmiany ustawień domyślnych przeglądarki aż do całkowitego blokowania tych plików. W przypadku chęci dokonania zmian należy skorzystaa z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki internetowej.