Synergia między Agencją a własnym Działem Rekrutacji - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Synergia między Agencją a własnym Działem Rekrutacji

Synergia między Agencją a własnym Działem Rekrutacji

Synergia miedzy Agencją a własnym Działem Rekrutacji

Dlaczego firmy z własnym Działem Rekrutacji nadal korzystają z usług Agencji Rekrutacyjnych?

Synergia miedzy Agencją a własnym Działem Rekrutacji. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, rekrutacja talentów jest kluczowym elementem strategii sukcesu każdej firmy. Dlatego też wiele przedsiębiorstw decyduje się na utworzenie własnego działu rekrutacji, aby zaspokoić swoje potrzeby kadrowe.

Jednakże, nawet te firmy, które posiadają własne zasoby ludzkie, coraz częściej sięgają po usługi agencji rekrutacyjnych. 

Dlaczego tak się dzieje? 

Istnieje kilka powodów, dla których firmy z własnym działem rekrutacji mogą i nadal korzystają z usług agencji rekrutacyjnych:

1. Projekty poufne

W kontekście rekrutacji, zachowanie poufności jest kluczowe. 

Poufność jest podstawowym elementem budowania zaufania z kandydatami.

Firmy powinny stale dbać o to, aby ich procedury rekrutacyjne były nie tylko skuteczne, ale zgodne z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi dotyczącymi poufności danych osobowych kandydatów.

W przypadku rekrutacji poufnych, firmy często decydują się na współpracę z agencjami rekrutacyjnymi ponieważ jest to jedyny sposób aby zapewnić skuteczną realizację rekrutacji, zachowując najwyższy poziom dyskrecji i bezpieczeństwa danych.

2. Specjalizacja i zadania specjalne

Agencje rekrutacyjne często specjalizują się w określonych branżach lub obszarach zawodowych. Pozwala im to zgromadzić wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego pozyskiwania kluczowych talentów.

W przypadku firm, które poszukują specjalistów o unikalnych umiejętnościach lub doświadczeniu w konkretnej dziedzinie, skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnych może być kluczowym rozwiązaniem.

Ponadto, firmy często zlecają agencjom rekrutacyjnym także zadania specjalne, takie jak:

  • poszukiwanie kandydatów na wyjątkowo prestiżowe i strategiczne stanowiska dla organizacji.

Takie stanowiska są kluczowe dla wizerunku firmy, dlatego wybór odpowiednich kandydatów i kontakt z nimi jest niezwykle istotny dla organizacji.

 

3. Rozbudowana sieć kontaktów i aktualne informacje o rynku kandydatów

Agencje rekrutacyjne nie tylko posiadają szeroką sieć kontaktów, ale także zapewniają dostęp do najświeższych i aktualnych informacji o rynku kandydatów.

Dzięki temu:

  • firmy korzystające z ich usług mogą lepiej zrozumieć oczekiwania kandydatów, ich preferencje oraz najnowsze trendy na rynku pracy. Posiadając takie dane, firmy mogą dostosować swoje strategie rekrutacyjne i skuteczniej pozyskiwać najlepsze talenty.
  • agencje rekrutacyjne mają też dostęp do szerszej bazy potencjalnych kandydatów, którzy aktywnie nie poszukują pracy oraz
  • posiadają umiejętność w pozyskiwaniu pasywnych kandydatów.
4. Elastyczność

Firmy korzystają z agencji rekrutacyjnych jako elastycznej formy wsparcia w okresach wzmożonego zapotrzebowania na nowych pracowników.

Nawet jeśli posiadają własny dział rekrutacji, mogą zdecydować się na outsourcing w przypadku dużego obciążenia zadaniami rekrutacyjnymi.

Firmy często doświadczają sezonowych lub okresowych wzrostów zapotrzebowania na pracowników. I w takich przypadkach agencje rekrutacyjne mogą szybko zwiększyć skalę działań rekrutacyjnych, zapewniając firmie dostęp do niezbędnego personelu w krótkim czasie.

W przeciwieństwie do utrzymania stałego zatrudnienia wewnętrznego, korzystanie z elastycznych usług agencji rekrutacyjnych może okazać się bardziej opłacalne i efektywne.

5. Oszczędność czasu i zasobów

Korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych może także przynieść oszczędność czasu i zasobów w firmie. Proces rekrutacyjny może być czasochłonny i wymagać zaangażowania i znacznych środków finansowych i ludzkich.

Agencje rekrutacyjne, posiadając odpowiednie narzędzia i doświadczenie, mogą przeprowadzić proces rekrutacyjny szybciej i efektywniej, pozwalając firmie skupić się na innych strategicznych zadaniach.

6. Innowacyjne podejście do rekrutacji

Agencje rekrutacyjne często posiadają dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii  rekrutacyjnych, które mogą być dla firm trudne do uzyskania lub zbyt kosztowne do utrzymania.

Wykorzystanie takich narzędzi może zwiększyć efektywność procesu rekrutacyjnego. Dzięki nim agencje są w stanie szybko i skutecznie przesiać duże ilości kandydatów i dostarczać firmom wysokiej jakości talenty.

Ponadto, agencje rekrutacyjne posiadają zwykle zasoby ludzkie wyszkolone w obsłudze tych narzędzi, co dodatkowo zwiększa ich efektywność.

W rezultacie firmy korzystające z usług agencji rekrutacyjnych mogą zaoszczędzić czas i koszty związane z rekrutacją, jednocześnie zyskując dostęp do najlepszych kandydatów na rynku pracy.

7. Różnorodność perspektyw

Zatrudnienie konsultantów o różnych doświadczeniach i perspektywach przez agencje rekrutacyjne może naprawdę wzbogacić proces rekrutacyjny:

  • Dzięki różnorodności w zespole, agencje mogą podejść do poszukiwania talentów z różnych kierunków i zrozumieć potrzeby różnych branż oraz stanowisk.
  • Konsultanci o różnych doświadczeniach mogą także lepiej zrozumieć różnorodność kandydatów i ich indywidualne potrzeby, co przekłada się na lepsze dopasowanie między kandydatami a ofertami pracy.
  • Ponadto, różnorodność w zespole może sprzyjać innowacyjnemu myśleniu i tworzeniu nowych strategii rekrutacyjnych, co przyczynia się do skuteczniejszego znalezienia najbardziej odpowiednich kandydatów dla firm klientów agencji.

Reasumując.

Mimo posiadania własnego działu rekrutacji, wiele firm decyduje się na korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych ze względu na ich elastyczność i specjalizację.

Zarówno w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybkiego dostępu do personelu, jak i w przypadku poszukiwania specjalistów o unikalnych umiejętnościach, agencje rekrutacyjne mogą być nieocenionym partnerem biznesowym.

Ostatecznie, wybór miedzy posiadaniem własnego działu rekrutacji a korzystaniem z usług agencji rekrutacyjnych zależy od indywidualnych potrzeb i celów firmy.

Warto jednak rozważyć zalety obu rozwiązań, aby wybrać najbardziej optymalną strategię rekrutacyjną dla swojej organizacji.

Warto też zauważyć, że choć firmy mogą posiadać własne działy rekrutacji, korzystanie z agencji może być dodatkowym narzędziem do zwiększania skuteczności procesu rekrutacyjnego i pozyskania najlepszych talentów na rynku pracy.

Agata Kostrubiec Senior Project Manager a.kostrubiec@naj.com.pl

Może też Cię zainteresować: https://naj.com.pl/blog-pl/jak-wybrac-dobra-agencje-rekrutacyjna/