Media | Digital Marketing | Advertising | Entertainment - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Media | Digital Marketing | Advertising | Entertainment

Media | Digital Marketing | Advertising | Entertainment

W ciągu ostatnich lat wszyscy obserwujemy bardzo szybki rozwój nowych technologii. Ma to ogromny wpływ na ciągle zmieniający się kształt mediów.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami z tej branży gwarantuje naszym Klientom nie tylko dobrze przeprowadzoną rekrutację, ale przede wszystkim możliwość strategicznego doradztwa.

Posiadamy dobrą orientację w sytuacji poszczególnych podmiotów, rynku kandydatów, a co za tym idzie bogatą sieć kontaktów branżowych. Stale monitorujemy rynek, obserwujemy trendy rozmawiając z przedstawicielami telewizji, radia, wydawnictw prasowych i multimedialnych, domów mediowych, agencji reklamowych, brokerów sprzedających standardowe i niestandardowe formy reklamy.

Internet jest obecny w każdym liczącym się w świecie mediów podmiocie, czy to jako źródło pozyskiwania kontentu, czy jako jedno ze źródeł pozyskiwania przychodów. Coraz więcej zleceń rekrutacyjnych dotyczy tej właśnie dziedziny. Większość  wszystkich rekrutacji realizowana jest POUFNIE, z uwagi na hermetyczność i przenikanie się środowisk.
Coraz częściej zwraca się w mediach uwagę nie tylko na „przydatność merytoryczną” ile na  dopasowanie „miękkie” – osobowościowe, społecznościowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty okołorekrutacyjne – assessmenty, oceny indywidualne, coaching. Jesteśmy postrzegani jako ekspert w dziedzinie Executive Search w sektorze Media & Entertainment.

Kreatywnie opracowujemy niestandardowe rozwiązania, aby znaleźć odpowiednią kombinację umiejętności wymaganych do sprostania tym wyzwaniom. Z powodzeniem zajmujemy stanowiska we wszystkich sektorach mediów i rozrywki, od publikowania, nadawania i telewizji kablowej po produkcję – film i muzykę, marketing, dziennikarstwo w mediach społecznościowych, takich jak media internetowe i handel elektroniczny.

Wybrane referencje:

 • VP Commercial
 • VP CFO
 • VP COO
 • VP Marketing Director
 • Chief In Editor of Portal
 • Online Editor in Chief
 • Creative Director / Member of the Board
 • Financial Director/Member of the Board
 • General Director
 • HR Directors
 • Art Director
 • Decoder Department Director
 • Multimedia Director
 • Deputy Advertising Director
 • TV Channel Manager
 • Affiliate Director
 • Advertising Sales Director
 • Sales Director
 • Account Director
 • Research Directors
 • Publishing Director
 • Internet Sales & Development Director
 • Program Planning Director
 • Marketing Director
 • Strategic Director
 • Technical Operation Director
 • Technical Director
 • Digital Director
 • PR Director
 • Music Directors
 • Publishing Directors (różne segmenty tematyczne oraz różne cykle wydawnicze)
 • Senior Brand Manager
 • Research Manager
 • Marketing Manager
 • Technical Manager
 • Brand Manager
 • Country Manager
 • Regional Sales Manager
 • Printing House Manager
 • Branch Manager
 • Internet Projects Manager
 • Financial Planning & Analysis Manager
 • Channel Manager Poland&Hungary
 • Channel Manager – History
 • Creative Services Manager
 • Key Account Manager
 • Sales Team Manager
 • E-Business Development Manager
 • Language Editor
 • Site Editor
 • Senior Media Planner
 • Media Planner
 • Senior Account Executive
 • BTL Coordinator
 • Graphics Coordinator
 • Research Analyst
 • Marketing Specialist
 • Publisher
 • stanowiska związane z planowaniem i kupowaniem mediów
 • Assessment Development Center