Jak międzynarodowe firmy search realizują projekty rekrutacyjne? - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rola Konsultanta wiodącego w międzynarodowych projektach rekrutacyjnych

Rola Konsultanta wiodącego w międzynarodowych projektach rekrutacyjnych

Rola Konsultanta wiodącego w międzynarodowych projektach rekrutacyjnych

Partnerzy IESF, międzynarodowej sieci firm Executive Search, regularnie współpracują ze sobą na międzynarodowych projektach rekrutacyjnych.

Każdy projekt to nowe wyzwania i nowe doświadczenia, zwłaszcza przy międzynarodowych projektach rekrutacyjnych. Czasami przyjmuje się, że najważniejszym partnerem jest firma odpowiedzialna za lokalne poszukiwania w swoim kraju. Uważa się tak, ponieważ to ona dostarcza lokalnych kandydatów dla Klienta i Partnera zlecającego, w kraju, z którego pochodzi Klient. W tym studium przypadku dotyczącym dwóch projektów executive search między Izraelem a Francją pokazujemy, że tak nie jest. Zademonstrujemy, na czym tak naprawdę opiera się współpraca międzynarodowa. Na silnym doradztwie Partnera Zlecającego, połączonym z lokalnym doświadczeniem i wiedzą Partnera Realizującego.

Case Study

IESF France i IESF Israel współpracowały ostatnio przy dwóch podobnych międzynarodowych projektach rekrutacyjnych dla firm z siedzibą w Izraelu. Dla jednego Klienta poszukiwano Dyrektora Handlowego ds. Kanału La Manche. Dla drugiego połączono siły w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego Dyrektora Generalnego. Kishurim HR, kierowany przez Drora Katabi, oraz Hommes & Entreprises, zarządzany przez Valérie Désautel, opisują wyzwania, przed którymi stanęli. Opowiadają, jak udało im się pomyślnie zakończyć projekty. Co jest najważniejszym aspektem międzynarodowych projektów rekrutacyjnych? I jak współpracowaliście, aby dać Klientowi korzyść w postaci wyłącznego i rozszerzonego międzynarodowego partnerstwa? I wreszcie: Jak radzicie sobie przy międzynarodowych projektach rekrutacyjnych, które przez cały czas charakteryzują się wzlotami i upadkami?

Zaufanie

W obu przypadkach izraelscy Klienci początkowo poszukiwali menedżerów mówiących po hebrajsku, mieszkających we Francji, mówiących w języku francuskim. Ważne było aby znali oni lokalną kulturę i posiadali bardzo specyficzne doświadczenie na rynku niszowym. Dror Katabi: „Jako firma zlecająca, bardzo ważne jest dla mnie, aby zapewnić swoim Klientom również doradztwo biznesowe. Przekonałem Klientów, że mogą zaufać naszemu lokalnemu francuskiemu Partnerowi, że znajdzie najlepszego kandydata, niezależnie od kraju urodzenia, że zapewni najlepsze dopasowanie kulturowe. Może to być nawet lepsze dla wyników biznesowych.” Valérie Désautel dodaje: ” W przypadku pierwszego Klienta, firmy z innowacyjnymi rozwiązaniami, która koncentruje się głównie na projektach szukaliśmy menedżera z doświadczeniem w sprzedaży. Klient oczekiwał także doświadczenia technicznego, inżynieryjnego i znajomością rynku. Osoba ta musiała znać się na wielu komponentach i musiała również zarządzać poważną zmianą kulturową, co sprawiło, że było to trudne poszukiwanie. W pierwszej rundzie znaleźliśmy kilku kandydatów, ale potem pojawił się COVID, więc Klient przerwał cały projekt. Rok później zaczynaliśmy wszystko od nowa”. A potem IESF Israel jako Partner cedujący projekt przeprowadził osobiście rozmowy ze wszystkimi kandydatami. Dror dodaje: „Byłem bardzo zaangażowany, aby upewnić się, że lokalni kandydaci będą pasować do izraelskiej firmy. Pełniłem rolę osobistego doradcy prezesa, ponieważ bardzo dobrze znałem ich obu.”

Lokalne doświadczenie i cierpliwość

„Przedstawiliśmy 5 kandydatów”, wyjaśnia Valérie, „a 3 kandydatów zostało wybranych na rozmowę kwalifikacyjną we Francji przez izraelskiego Globalnego Dyrektora Generalnego. Po procesie selekcji pozostało kilka szczegółów do dopracowania, na tym etapie projektu rekrutacyjnego kluczowa jest rola Partnera udzielającego zlecenia. Dror dodaje: „Osobiście doradziłem Klientowi wybór tego konkretnego kandydata, opierając się na rekomendacji mojego Partnera we Francji. Kiedy Klient już mnie zna i ufa moim profesjonalnym radom, moją rolą jest upewnienie się, że Klient dokona najlepszego wyboru dla swojej firmy. Rzeczywiste doradztwo to praca wiodącego Konsultanta przy poszukiwaniach międzynarodowych. Ale nie odnieślibyśmy takiego sukcesu bez ogromnej wiedzy lokalnej i cierpliwości naszego francuskiego Partnera. Kluczowa była wiedza na temat tego, jak przeprowadzać lokalne rozmowy kwalifikacyjne oraz sposób, w jaki Valérie i jej zespół naprawdę myśleli nieszablonowo i wykraczali poza to, co było możliwe dla naszych klientów. Globalny Dyrektor Generalny był szczególnie wdzięczny za sposób, w jaki Valérie i jej zespół poprowadzili poszukiwania i rozpoczęli je od nowa, cierpliwie i profesjonalnie.”

Wypełnić lukę

W przypadku drugiego Klienta, firma ta właśnie odłączyła się od organizacji macierzystej i musiała zacząć wszystko od nowa. Dror Katabi: „Potrzebowaliśmy znaleźć ambitnego menedżera z odpowiednimi świadczeniami kompensacyjnymi. Firma znalazła się w trudnej sytuacji rynkowej, aby przetrwać lub odnieść sukces potrzebowała odpowiedniego profesjonalisty. Zaproponowaliśmy, aby poszukać o jeden szczebel niżej menedżera, który jest bardzo dobry w swojej obecnej roli. Rola Dyrektora Generalnego byłaby dla niego świetnym awansem. Szukaliśmy w tej samej branży. Podczas rozmów kwalifikacyjnych poinformowaliśmy Klienta o różnicach i granicach kulturowych, ponieważ istniała duża przepaść kulturowa pomiędzy Klientem a najlepszymi potencjalnymi kandydatami. Ze mną jako Partnerem Doradzającym Klientowi oraz Valerie i jej zespołem jako Doradcami Kandydatów udało nam się stworzyć świetne dopasowanie. W którym zarówno Klienci jak i kandydaci są zadowoleni z końcowych rezultatów.”

Może Cię też zainteresować

Rekrutacje Międzynarodowe Europa, Azja, Ameryka, Afryka, Australia