Usługi - Strona 2 z 2 - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions

Coaching zespołów

Coaching zespołów to skuteczny sposób pomocy ludziom w organizacjach w sytuacjach kiedy :

  • Powodzenie projektu zależy od dobrej współpracy zespołów.
  • Zespół chce wejść  na wyższy poziom współpracy i efektywności.
  • Istnieje potrzeba polepszenia relacji w zespole.
  • Zespół chce polepszyć relacje z inną częścią organizacji.
  • Widoczne jest wypalenie zawodowe.
  • Zespół miał problem, z którego skutkami trudno jest pracownikom sobie poradzić


Coaching Indywidualny

BUSINESS COACHING – wsparcie managerów w rozwoju biznesu.

Celem coachingu jest wsparcie managera w jego wyzwaniach biznesowych. Doświadczony biznesowo coach pomaga wyzwolić wewnętrzny potencjał klienta  oraz znaleźć najlepsza drogę do osiągnięcia celów i rozwiązania problemów.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, umiejętnie delegują zadania, podejmują
trafniejsze decyzje oraz  pełniej korzystają ze swoich naturalnych zdolności i talentów.

CAREER COACHING – wsparcie  w rozwoju zawodowym.

Do wszystkich osób, potrzebujących wsparcia w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw zawodowych, kierujemy  career coaching. Pomagamy klientowi uświadomić  nowe możliwości w zakresie rozwoju zawodowego, tak aby w pełni mógł wykorzystać swój potencjał. Wspieramy klienta podczas zmian w organizacjach skutkującymi różnorakimi i przesunięciami w strukturze firmy.

Podejście to przekłada się na budowanie pewności siebie, natomiast połączone z konkretnym planem rozwoju – procentuje skutecznym działaniem.

LIFE COACHING – wsparcie w samorozwoju.

Pogoń za karierą, presje zawodowe, społeczne oraz szybkie zmiany w otoczeniu, stawiają niejednokrotnie przed wieloma ludźmi
niełatwe wyzwania.  Silną potrzebą współczesnych społeczności staje się powrót do równowagi, życia pełnego pasji, poszanowania wartości, dbałości o zdrowie oraz zwrócenie uwagi na wiele innych aspektów związanych z egzystencją. Naszą odpowiedzią na te problemy jest oferta z zakresu life coachingu, skierowana do klientów indywidualnych. Naszym celem jest towarzyszenie klientom w ustalaniu planów życiowych, tworzeniu wizji przyszłości, poszukiwaniu drogi do równowagi wewnętrznej.

pracodawca@naj.com.pl

#Coaching Coaching indywidualny i zespołów

#Coaching Coaching indywidualny i zespołów

Coaching zespołów Coaching zespołów to skuteczny sposób pomocy ludziom w organizacjach w sytuacjach kiedy : Powodzenie projektu zależy od dobrej współpracy zespołów. Zespół chce wejść  na wyższy poziom współpracy i efektywności. Istnieje potrzeba polepszenia relacji w zespole. Zespół chce polepszyć relacje […]

#Outplacement Executive Outplacement

#Outplacement Executive Outplacement

Executive Outplacement jest to usługa realizowana na rzecz Pracownika rozstającego się z obecnym Pracodawcą. Celem tej usługi jest zapewnienie Pracownikowi pełnego doradztwa w zakresie: zdefiniowania ścieżki kariery zawodowej, rozwoju umiejętności osobistych i managerskich, poszukiwania nowego ambitnego wyzwania na rynku pracy. […]