Standaryzacja globalnych procesów Executive Search - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Standaryzacja globalnych procesów Executive Search

Standaryzacja globalnych procesów Executive Search

IESF wprowadza globalne standardy ujednolicając jakość procesów Executive Search

W wyniku globalnej współpracy, International Executive Search Federation (IESF) podjęła przełomową decyzję o standaryzacji procesów executive search w całej swojej globalnej sieci. Nastąpiło to dzięki intensywnej współpracy, której zwieńczeniem było jednogłośne uzgodnienie między partnerami na dorocznym Walnym Zgromadzeniu (AGM), które odbyło się w Singapurze w 2023 roku. Niedawno przyjęty zunifikowany proces wysokiej jakości rekrutacji na całym świecie jest świadectwem zaangażowania IESF w dążenie do doskonałości, spójności i najwyższych standardów etycznych w branży executive search.

Poniżej przedstawiamy Państwu ujednolicony proces. Standaryzacja globalnych procesów Executive Search

Ujednolicony proces określa ustrukturyzowane podejście do executive search, obejmujące cztery kluczowe etapy:

1.Przygotowanie i wstępne konsultacje

Proces rozpoczyna się od dokładnego uzgodnienia propozycji poszukiwań IESF, zapewniając jednocześnie indywidualne i kompleksowe podejście.
Partnerzy angażują się w dogłębne dyskusje z klientami, aby zrozumieć ich indywidualne potrzeby, cele i wymagania dotyczące danej roli, ułatwiając opracowanie dobrze zdefiniowanej strategii poszukiwań.
Przeprowadzane są badania rynku i konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu opracowania kompleksowego dokumentu specyfikacji stanowiska i pakietu wynagrodzeń.

2.Proces wyszukiwania

Przygotowywany jest szczegółowy opis stanowiska i rozpoczynają się szeroko zakrojone poszukiwania zarówno pasywnych, jak i aktywnych kandydatów.
Poprzez szeroko zakrojone poszukiwania i lokalne metody pozyskiwania, identyfikowani i dokładnie oceniani są potencjalni kandydaci. Ocena ta obejmuje analizę CV, ocenę osiągnięć zawodowych, pogłębione wywiady oraz kompleksowe sprawdzenie referencji i doświadczeń.

3. Prezentacja dla klienta

Klientowi przedstawiana jest krótka lista zakwalifikowanych kandydatów wraz z raportami z kompleksowej oceny.
Klient przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w celu dalszej oceny zgodności kandydatów i ich potencjalnego wkładu.
Partnerzy IESF ułatwiają proces rozmów kwalifikacyjnych, zapewniając w razie potrzeby wsparcie i koordynację.

4.Finalizacja projektu

Partnerzy IESF pośredniczą w negocjacjach pakietu wynagrodzeń i warunków zatrudnienia.
Aby zapewnić płynną integrację wybranego kandydata, zapewniane jest stałe wsparcie, w tym badanie kompetencji i ocena jego sytuacji (due diligence).

Na każdym etapie firmy IESF przestrzegają standardów jakości, które podkreślają troskę, szacunek i proaktywną komunikację z kandydatami. Obejmuje to uzasadnione i starannie przekazane decyzje, osobiste potwierdzenia na różnych etapach oraz ciągłe zaangażowanie zarówno kandydatów, jak i klientów.

Implikacje i korzyści

Gertjan van de Groep, prezes IESF: „Decyzja o standaryzacji procesu wyszukiwania podkreśla zaangażowanie IESF w promowanie najlepszych praktyk i standardów etycznych w branży executive search. Nie tylko usprawnia to operacje w naszej globalnej sieci, ale także wzmacnia pozycję IESF jako lidera w dziedzinie executive search, zaangażowanego w zaspokajanie zmieniających się potrzeb firm i talentów na całym świecie. Dla naszych klientów oznacza to dostęp do bezproblemowych, wysokiej jakości usług executive search, bez względu na to, gdzie na świecie się znajdują. Dla naszych kandydatów oznacza to przemyślaną, pełną szacunku i skuteczną podróż w kierunku kolejnego etapu kariery. A dla naszych partnerów oznacza to zobowiązanie do doskonałości, współpracy i ciągłego doskonalenia”.

Patrząc w przyszłość

Ponieważ IESF nadal porusza się w zawiłościach globalnego wyszukiwania kadry kierowniczej, ten ujednolicony proces wyszukiwania wysokiej jakości jest synonimem zaangażowania federacji w przywództwo, innowacje i etyczne praktyki. Jest to odważny krok naprzód w misji IESF polegającej na łączeniu organizacji z wizjonerskimi liderami, kształtując przyszłość pracy w różnych branżach i poza granicami.

Gertjan van de Groep
Holandia
12 lutego 2024 r.

Może to być również interesujące dla Państwa Executive Search NAJ International I Rekrutacje w Polsce | Międzynarodowe | CEE | Global

Rekrutacje międzynarodowe poprzez IESF. >>Obejrzyj Video.