Rekturacje dla firm farmaceutycznych - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory
Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech

Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech

Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech Rekrutacje Farmacja Weterynaria Bio-tech. Polski sektor farmaceutyczny jest w trakcie znaczących zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Firmy się łączą, przejmują inne podmioty, głównie w celu powiększenia i wzbogacenia portfolio produktów. Wiele wyzwań przed tym sektorem pojawiło się również w związku ze zmianami prawnymi oraz pojawieniem się pandemii COVID 19. Pandemia  SARS-CoV-2 w …