Ile kosztuje praca z agencją rekrutacyjną? Jaka jest cena?

Ile kosztuje praca z agencją rekrutacyjną? Jaka jest cena?

Ile kosztuje praca z agencją rekrutacyjną? Jaka jest cena?

Ile kosztuje praca z agencją rekrutacyjną?

Cena usługi agencji rekrutacyjnej jest istotnym elementem w procesie podejmowania decyzji czy firma może pracować z agencją czy raczej rozważy alternatywne metody zmierzające do zaspokojenia danej/danych potrzeb rekrutacyjnych.

Pytanie o cenę usługi rekrutacyjnej pojawia się już na etapie tworzenia koncepcji wyboru metody jakiej użyjemy do wyrekrutowania osoby, której potrzebujemy w naszej firmie. Aspektami towarzyszącymi analizie Klienta oprócz potrzebnego/dostępnego budżetu są:

 • czas trwania procesu,
 • potrzebne zasoby ludzkie czy techniczne,
 • umiejętność dotarcia do odpowiedniej grupy kandydatów,
 • nasze wcześniejsze doświadczenia w firmie z rekrutacjami na podobne stanowiska,
 • poufność itp.

Dlatego tak często firmy na tym etapie analizy rynku pytają agencje o ramy finansowe, jakie powinny wziąć pod uwagę podczas wewnętrznych dyskusji aby zaplanować konieczne budżety rekrutacyjne.

Na cenę usługi rekrutacyjnej, tak jak w przypadku każdej innej usługi składa się wiele elementów i dlatego firmy rekrutacyjne dość niechętnie odpowiadają na to pytanie bez poznania większej ilości danych na temat potrzeb pytającego Klienta.

 1. Inaczej bowiem będzie wyceniona usługa gdy Klient zamawia tylko cv z bazy i cały proces oceny kandydata, koordynacji procesu wykonuje sam oraz nie oczekuje gwarancji od agencji, że kandydat sprawdzi się na danym stanowisku.
 2. Inaczej będzie wyglądała wycena gdy Klient oczekuje:
 • dotarcia do biernych kandydatów,
 • wnikliwej oceny kandydata,
 • assessment center,
 • testów psychologicznych,
 • gwarancji, że kandydat przyjdzie do pracy i zostanie w firmie od 1-12 miesięcy (długość gwarancji ma wpływ na cenę),
 • koordynacji całego procesu ze wszystkimi interesariuszami, łącznie z planowaniem spotkań w kalendarzach kandydata i osób po stronie klienta, przekładaniem spotkań gdy jest to potrzebne (bo nagle coś się zmieniło, ktoś zachorował itp.)
 • raportów oceniających,
 • cotygodniowych progress raportów z postępu prac w projekcie,
 • koordynacji negocjacji finalnej umowy z kandydatem tak aby proces rekrutacyjny skończył się sukcesem i nie rozbił się o drobne detale, które zawsze pojawiają się podczas finalizacji rozmów z kandydatem,
 • sprawdzenia referencji na temat finalnie wybranego kandydata,
 • czy wreszcie poszukiwań do skutku bez limitu prezentowanych kandydatów z możliwością modyfikacji obszaru poszukiwań gdy tylko to będzie potrzebne w prowadzonym projekcie

Czasami konieczne/oczekiwane jest także aby Konsultant Prowadzący Projekt uczestniczył w wszystkich spotkaniach Klienta z kandydatami co oczywiście oznacza kolejne godziny pracy Konsultanta.

Niechęć do rozmowy o cenie po stronie agencji bez poznania większej ilości oczekiwań względem procesu wynika także stąd, że czasami Klient porównuje ze sobą cenę zupełnie innych usług – tak jakby porównywał dostarczenie materiałów budowlanych na plac budowy, z których sam będzie budował dom z kosztem postawienia domu wykonanego przez doświadczonego wykonawcę, który da gwarancję określonej długości na usługę. Jedna i druga metoda doprowadzi do wybudowania domu, ale każda będzie wymagała innego czasu, innego doświadczenia, innych zasobów po stronie zamawiającego i finalnie będzie inaczej kosztowała.

Czasami niezrozumienie możliwej zawartości usługi rekrutacyjnej powoduje frustrację po obu stronach. Klient mówi „..no nie, ja mam zupełnie inną cenę od Waszej konkurencji” nie sprawdzając nawet co w tej cenie jest zawarte i czy konkurencja, o której mówi rzeczywiście jest konkurencją dla danej firmy rekrutacyjnej.

Czasami również agencja słyszy „ja jestem zupełnie rozczarowany pracą z agencjami to mi się zupełnie nie sprawdza” – warto wtedy wrócić do analizy własnych oczekiwań względem pracy z agencją i zestawić je z tym co jest zawarte w procesie, z którego korzystamy zwykle/obecnie– być może przy lekkiej zmianie zawartości procesu satysfakcja ze współpracy z agencją będzie wyższa i skuteczność wzrośnie?

No dobrze, ale ile to może kosztować?

Rozrzut ceny jest bardzo szeroki i może wahać się od 0,5 wynagrodzenia miesięcznego kandydata brutto w przypadku pracy z freelancerem na zasadzie dostarczenia cv bez koordynacji procesu – czasami nawet bez rozmowy z kandydatem i gwarancji, że kandydat sprawdzi nam się na danym stanowisku do nawet 35% rocznego wynagrodzenia kandydata brutto (razem z bonusem) w przypadku największych Brandów międzynarodowych „robiących” jedynie stanowiska w Zarządach Spółek.

Najważniejsze aby porównywać w trakcie wyboru “jabłka do jabłek” i wybierać opcję najlepszą dla naszej firmy. Jak wybrać dobrą agencję rekrutacyjną opisaliśmy wcześniej i zapraszam do zapoznania się z tym materiałem.

Wszyscy zgadzamy się, że cena ma znaczenie, ale ryzyko popełnienia błędu w rekrutacji również – i to często dużo wyższą. Nie mówimy tu jedynie o źle wybranym kandydacie, ale o ciągnącym się procesie rekrutacyjnym, konieczności ponownego wyboru dostawcy, rozgoryczeniu w zespole, bo nadal nie mamy osoby na kluczowym stanowisku, spotkaniach zarządu lub na forum osób decyzyjnych, gdzie musimy tłumaczyć, dlaczego proces jest ciągle w realizacji i oczywiście straconych szansach biznesowych w związku z tym.

Ewa Adamczyk i Katarzyna Wójtowicz

Za tydzień o modelach płatności za pracę z agencją. Czy retainer może być tańszy niż success fee?