Agnieszka Stempniewska

Agnieszka Stempniewska

Recruitment Support & Office Manager

Agnieszka Stempniewska

Agnieszka Stempniewska jest absolwentką WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego ( obecnie Uczelnia Łazarskiego ), gdzie uzyskała tytuł Magistra Ekonomii.

Przez ponad 10 lat prowadziła Biuro Zarządu Związku Pracodawców.

Od listopada 2018 roku związana jest z Naj International Sp. z o.o. Ściśle współpracuje z Prezesem firmy dając wsparcie administracyjne, dbając o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz koordynując bieżące sprawy organizacji, Klientów i Kandydatów, zgodność z procedurami RODO.

Agnieszka Stempniewska chętnie podejmuje się nowych wyzwań, poprzez działania direct search w procesach rekrutacyjnych oraz pomoc administracyjną angażuje się w procesy rekrutacyjne.

Agnieszkę w pracy charakteryzuje pozytywne nastawianie – w jej słowniku nie istnieje słowo „problem”.

10 Specjalizacji branżowych