rekrutacje dla agro - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory
Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Około 80% polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia na stoły konsumentów w państwach UE. W ostatnich latach  polskie rolnictwo i przetwórstwo zostało zmodernizowane i dostosowane do unijnych standardów produkcji w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i oddziaływania na środowisko. Pandemia sprawiła, …