HR dla SSC w Europie: Trendy w rekrutacji dyrektorów HR

Rekrutacja Dyrektora HR dla SSC w Europie. Trendy i doświadczenia Executive Search Consultanta.

Rekrutacja Dyrektora HR dla SSC w Europie. Trendy i doświadczenia Executive Search Consultanta.

Rekrutacja Dyrektora HR dla SSC dla rynku europejskiego. 

Jako doświadczony konsultant specjalizujący się w stanowiskach typu Executive w tym w rekrutacji dyrektorów HR SSC w Europie, miałam zaszczyt blisko współpracować z wieloma dyrektorami HR. Rozumiem wyjątkowe wyzwania i możliwości stojące przed tą rolą. Polska jest często wybierana jako miejsce, w którym lokowane są europejskie centra usług wspólnych. Podczas pracy z Dyrektorami Personalnymi i Klientami zaobserwowałam kilka kluczowych trendów kształtujących krajobraz rekrutacji dyrektorów HR odpowiedzilanych za SSC. Niniejszy artykuł ma na celu podzielenie się spostrzeżeniami i nawiązanie do doświadczeń Kandydatów i Klientów.

1. Transformacja cyfrowa

Współpracując z różnymi organizacjami, jestem świadkiem rosnącego znaczenia transformacji cyfrowej. Dyrektorzy HR są obecnie odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi rekrutacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, systemów zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze i za zaawansowaną analizę danych. Opanowanie tych technologii jest niezbędne nie tylko do usprawnienia operacji HR, ale także do poprawy ogólnego doświadczenia pracowników. Strategiczne wykorzystanie tych narzędzi powoduje, że Dyrektorzy HR stają się kluczowymi innowatorami w swoich organizacjach.

2. Wspieranie doświadczenia i zaangażowania pracowników

Z mojego doświadczenia wynika, że jednym z najpilniejszych wyzwań stojących przed organizacjami jest tworzenie pozytywnych doświadczeń pracowników, szczególnie w obliczu rosnącej popularności zdalnych i hybrydowych modeli pracy. Dyrektorom HR powierza się opracowywanie strategii zaangażowania pracowników w celu utrzymania motywacji zespołów i obniżenia ich rotacji. Ich inicjatywy mają bezpośredni wpływ na efektywność i jakość usług świadczonych przez centra usług wspólnych (SSC). Tworzenie środowisk, w których pracownicy czują się docenieni i zaangażowani, jest nie tylko niezbędne ale zapewnia również przewagę konkurencyjną dla organizacji za którą są odpowiedzialni.

3. Rozwój różnorodności i integracji

W ostatnich latach inicjatywy związane z różnorodnością i integracją (D&I) ewoluowały od korporacyjnych planów do korporacyjnej rzeczywistości. Na podstawie moich konsultacji zauważyłam rosnące zapotrzebowanie na Dyrektorów HR, którzy potrafią skutecznie prowadzić programy D&I. Ich rola we wprowadzaniu  i  pielęgnowaniu inkluzywnej kultury organizacyjnej, zapewnianiu uczciwych praktyk rekrutacyjnych jest często podkreślana w rozmowach z Klientami oraz staje się jednym z kryteriów rekrutacyjnych.

4. Strategiczne planowanie zatrudnienia

W dzisiejszej niepewnej gospodarce i szybko zmieniających się warunkach rynkowych, strategiczne planowanie zatrudnienia stało się kluczowe. Obserwowałam, jak dyrektorzy HR,  starannie prognozują przyszłe wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wskazują braki w umiejętnościach i budują silne zaplecze talentów. Ich dogłębne zrozumienie trendów na rynku pracy i planowanie sukcesji gwarantuje, że organizacje pozostają elastyczne i konkurencyjne. Zdolność do synchronizowania strategii HR z nadrzędnymi celami biznesowymi jest cechą definiującą skuteczne przywództwo, a ta strategiczna umiejętność często decyduje o tym który kandydat wygrywa w rekrutacji na stanowisko Dyrektora Personalnego dla SSC.

5. Przywództwo i zarządzanie zmianą

Dla Członków Zarządu umiejętność skutecznego zarządzania zmianami organizacyjnymi jest kluczowa. W trakcie mojej pracy zaobserwowałam, że Dyrektorzy HR są często siłą napędową złożonych transformacji. Zdolność do wpływania na strategię korporacyjną i skutecznego zarządzania zmianą nadaje ton efektywności i zwinności organizacyjnej.

6. Zapewnienie zgodności z przepisami i zarządzanie ryzykiem

Poruszanie się w złożonej sieci wymogów regulacyjnych zwłaszcza z obszaru prawa pracy wielu krajów stanowi poważne wyzwanie dla Dyrektora Personalnego SSC w Europie. W SSC bowiem  niezbędne jest zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami dotyczącymi ochrony danych i standardami branżowymi aby ograniczyć ryzyka. Z mojego doświadczenia wynika, że Dyrektorzy HR posiadający wiedzę w tych obszarach odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu swoich organizacji przed ryzykiem prawnym i reputacyjnym. Ich doświadczenie w zakresie zgodności i zarządzania ryzykiem jest kamieniem węgielnym stabilności organizacyjnej SSC.

7. Wspieranie mobilności talentów i globalnego sposobu myślenia

SSC często działają w skali globalnej, co wymaga od dyrektorów HR globalnego nastawienia i doświadczenia w zarządzaniu mobilnością talentów. Globalna perspektywa jest niezbędna do wspierania globalnej mobilności oraz różnorodności kulturowej pracowników SSC oraz ich Klientów wewnętrznych lub zewnętrznych. Byłam świadkiem, jak umiejętność poruszania się w różnych kontekstach kulturowych, zarządzania zadaniami ekspatriantów i wdrażania globalnych polityk HR znacząco zwiększała wartość organizacji Klienta oraz wpływała na wybór konkretnego Kandydata na stanowisko Dyrektora Personalnego dla SSC.

Kryteria sukcesu dla Dyrektorów HR w europejskich SSC

Dla moich Klientów sukces Dyrektora HR w centrach usług wspólnych (SSC) jest definiowany przez kilka kluczowych kryteriów. Wyjaśnię, co mogą oznaczać niektóre z tych kryteriów dla firm:

 • Zaufany Doradca i Partner: Dyrektor HR działa jako zaufany doradca dla liderów biznesowych, zapewniając niezbędne porady i wsparcie w kwestiach HR, w tym relacji pracowniczych, zarządzania talentami, zarządzania wynikami i wynagrodzeniami.
 • Satysfakcja Klienta: Zapewnienie, że usługi świadczone przez Centrum Usług Wspólnych spełniają lub przewyższają oczekiwania Klientów Wewnętrznych pod względem jakości, terminowości. Wysoki poziom zadowolenia Klientów jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu.
 • Umowy gwarantujących poziom usług (SLA): Tworzenie i wypełnianie umów SLA uzgodnionych z Klientami Wewnętrznymi. Zdolność do zapewnienia wydajnego i skutecznego działania SSC ma bezpośredni wpływ na wydajność organizacji.
 • Oszczędności kosztów: Identyfikacja i wdrażanie środków obniżających koszty, takich jak usprawnienia procesów, automatyzacja i outsourcing. Osiągnięcie redukcji kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu jakości usług jest dowodem strategicznej przenikliwości.
 • Doskonalenie procesów: Prowadzenie inicjatyw mających na celu identyfikację i wdrażanie usprawnień procesów w ramach SSC zwiększa wydajność operacyjną i efektywność.
 • Zaangażowanie pracowników: Zapewnienie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji oraz tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy, które promuje naukę i rozwój.
 • Zgodność z przepisami: Zapewnienie zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami, w tym dotyczącymi ochrony danych, prawa pracy i przepisów finansowych, zabezpiecza organizację i promuje etyczne praktyki biznesowe.
 • Ciągłe doskonalenie: Ciągły przegląd i ulepszanie SSC w celu zapewnienia, że pozostaje ono istotne i wnosi wartość dodaną do organizacji.
 • Zarządzanie wiedzą: Zapewnienie, że wiedza jest gromadzona, udostępniana i przechowywana w ramach SSC, zarządzanie wsparciem i innowacjami w organizacji.
 • Zarządzanie zmianą: Prowadzenie inicjatyw dotyczących zmiany i skuteczne zarządzanie zmianami zapewnia, że SSC dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych i warunków rynkowych.
 • Zarządzanie interesariuszami: Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z kluczowymi interesariuszami, w tym Klientami Wewnętrznymi i Kierownictwem wyższego szczebla zapewnia, że ich potrzeby są rozumiane i zaspokajane.

Podsumowanie

Rola Dyrektora HR w SSC jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego w europejskich SSC. Dzięki zrozumieniu i uwzględnieniu aktualnych trendów rekrutacyjnych, rola ta może nadal skutecznie przewodzić i inspirować w innych branżach. Moje doświadczenie w polskim sektorze SSC zapewnia unikalną perspektywę, która może dostarczyć informacji na temat najlepszych praktyk,  dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do dyskusji na ten temat.

Ewa Adamczyk CEO NAJ International

To może być interesujące dla Państwa Idealny kandydat do rekrutacji Executive Search. 14 Wskazówek.