Umiędzynarodowienie talentów- NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Umiędzynarodowienie Talentów Menedżerskich | Badanie Globalne IESF

Umiędzynarodowienie Talentów Menedżerskich | Badanie Globalne IESF

Umiędzynarodowienie Talentów Menedżerskich | Badanie Globalne IESF

Czy kandydaci otworzyli się bardziej na propozycje pracy poza granicami swojego kraju? Czy firmy publikują więcej ofert pracy dla menadżerów spoza swojego rynku pracy? Umiędzynarodowienie Talentów?

W ostatnim kwartale 2022 roku IESF przeprowadził badanie porównawcze dotyczące postrzegania internacjonalizacji talentów wśród firm i kandydatów. Badanie to ma na celu przeanalizowanie i porównanie, jak poszczególne osoby postrzegają internacjonalizację swojej pracy i swoje perspektywy na przyszłość w tym obszarze. W badaniu starano się odpowiedzieć na pytania, czy lokalne organizacje są zainteresowane międzynarodowymi talentami, czy też zagraniczne firmy poszukują miejscowej kadry kierowniczej i innych specjalistów.

Aby zebrać dane, IESF przeprowadził badanie ilościowe z wykorzystaniem samodzielnie wypełnianych ankiet internetowych. Ankiety zostały rozesłane do dwóch grup: (A) decydentów w odpowiednich firmach w każdym kraju oraz (B) kandydatów lub profesjonalistów dostępnych na rynku pracy lub już zatrudnionych. W ankiecie zadano obu grupom podobne pytania, aby uzyskać kompleksowe porównanie zainteresowań i wyników.

Wyniki badania i analiza zostały przedstawione w niniejszym raporcie, który identyfikuje kilka luk i podobieństw w postrzeganiu przez respondentów. W badaniu wzięli udział uczestnicy z różnych branż, w tym dyrektorzy, kierownicy szczebla C, wyżsi menedżerowie i specjaliści, z różnych regionów i krajów, w tym zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W badaniu wzięli udział uczestnicy z 17 krajów na wszystkich czterech kontynentach.

Badanie dostarcza cennych spostrzeżeń na temat postrzegania internacjonalizacji talentów wśród firm i profesjonalistów na całym świecie. Poprzez porównanie i analizę odpowiedzi, badanie rzuca światło na różne perspektywy i priorytety, które istnieją w różnych branżach i regionach. 

To też może Ciebie zainteresować Globalne myślenie kadry zarządzającej w kontekście lokalnym?