2021 Ranking Firm Rekrutacyjnych | Executive Search

2021 Ranking Firm Rekrutacyjnych | Executive Search

2021 Ranking Firm Rekrutacyjnych | Executive Search

Światowy Ranking Firm Rekrutacyjnych | Executive Search 2021. W gronie najlepszych IESF (International Executive Search Federation), którego wyłącznym reprezentantem w Polsce jest NAJ International

Każdego roku przekazujemy informacje na temat największych firm/organizacji na świecie świadczących usługi Executive Search | Rekrutacje.

Zauważyliśmy, że są to poszukiwane informacje zarówno przez Klientów jak i Kandydatów, którzy chcieliby rozmawiać z wiarygodnymi konsultantami na rynku danego kraju. Dlatego dla Klientów/Pracodawców są to istotne informacje będące busolą przy poszukiwaniu partnera rekrutacyjnego w konkretnym kraju.

W związku z tym dostajemy pozytywne informacje zwrotne. Z pewnością dzięki danym, które zawiera Ranking firm rekrutacyjnych  prościej jest wszystkim uczestnikom rynku pracy. Kandydaci i Klienci łatwiej poruszają się w światowym rynku firm rekrutacyjnych i Executive Search.

Global 40