Katarzyna Wójtowicz

Katarzyna Wójtowicz

Senior Search Consultant

Katarzyna Wójtowicz

Katarzyna Wójtowicz (Senior Search Consultant) dołączyła do zespołu Naj International w lutym 2016r.

Studiowała Psychologię początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim https://www.kul.pl/.  Później na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie https://uksw.edu.pl/pl/, gdzie ukończyła studia wyższe. Chcąc dalej rozwijać swe zainteresowania z obszaru Human Resources Katarzyna Wojtowicz  i dlatego ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w Szkole Głównej Handlowej https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx w Warszawie.

Naj International zaczynała jako Junior Search Consultant i tu rozpoczęła się jej droga zawodowa w obszarze HR. Systematycznie ucząc się warsztatu searchu, stale wzrasta o kolejne doświadczenia zawodowe (Search Consultant).

Obecnie jako Senior Search Consultant, rozwija kompetencje direct search, nieustannie budując relacje z Kandydatami i Klientami.

Współpracując z Project Managerami realizuje projekty rekrutacyjne Executive Search na stanowiska od średniego do najwyższego szczebla zarządzania. Rekrutuje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Pracuje dla Klientów z różnych branż m.in.: Manufacturing Industrial Products, Consumer Goods&Services, Retail, Distribution&Logisctics. Katarzyna Wójtowicz stawia również pierwsze kroki w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych. Na co dzień obserwuje i uczy się profesji Consultanta od bardziej doświadczonych koleżanek.

Bardzo ceni świadomą i szczerą komunikację z odbiorcą. Wie, że to owocuje zaufaniem i tworzeniem partnerskich relacji z kandydatami i klientami.