Outplacement pomaga odnaleźć się na rynku pracy - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions

>> Go to Frontpage
Outplacement pomaga odnaleźć się na rynku pracy

Outplacement pomaga odnaleźć się na rynku pracy

Mimo najlepszych intencji pracodawców, w wielu organizacjach nie udało się uniknąć redukcji etatów, czy też w najlepszym wypadku obniżenia wynagrodzeń. Gdy firma staje przed widmem utraty płynności finansowej, redukcja kosztów i zwolnienia wydają się naturalną koleją rzeczy. Należy jednak pamiętać, że każdy kryzys kiedyś się kończy. Warunki biznesowe prędzej czy później ulegną zmianie. Wówczas najszybciej na rynku odnajdą się ci, którzy dysponować będą odpowiednimi zasobami i kompetencjami. Czytaj więcej https://tiny.pl/7d1v4