Jak Covid-19 zmienił pakiety socjalne dla pracowników -

Jak Covid-19 zmienił pakiety socjalne dla pracowników

Jak Covid-19 zmienił pakiety socjalne dla pracowników

W wyniku pandemii Covid-19, organizacje stoją w obliczu poważnych zmian, nie tylko w odniesieniu do

 • miejsca pracy,
 • nieuchronnej pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • rozwoju nowych umiejętności,
 • ale również korzyści płynących z posiadania pakietu świadczeń związanych ze zmieniającymi się warunkami pracy w domu.

Z punktu widzenia Ameryki Łacińskiej (Meksyk), nie bez znaczenia jest ich przegląd i przeprojektowanie świadczeń, ponieważ niektóre z nich przestaną być atrakcyjne w systemie pracy na odległość.

Na przykład, usługi gastronomiczne (gdy nie jest już konieczne, aby spożywać posiłki w biurze) lub samochód służbowy ( który stoi w garażu od miesięcy), a także miejsca parkingowe, które w tym momencie nie są korzyściami, które robią różnicę podczas negocjacji stanowiska.

Według Naszego Partnera z Meksyku https://www.linkedin.com/in/gloriasotomayor/, w wyniku pandemii Covid-19 inne świadczenia, staną się bardziej istotne dla pracowników pracujących zdalnie:
 • Korzystanie z nieograniczonej usługi internetowej i telefonu / linii komórkowej (płacone przez firmę)
 • Zapewnienie artykułów biurowych, takich jak krzesło biurowe, biurko itp.
 • Wsparcie psychologiczne online dla pracownika i jego rodzin
 • Wsparcie edukacyjne online dla dzieci w wieku szkolnym
 • Elastyczność godzin pracy, a także w niektórych przypadkach, również podczas pracy w biurze
 • Szkolenie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do wykonywania pracy (Zoom, Zespoły, itp.)
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia rodzinnego o szerokim zakresie
 • Prywatna usługa transportowa, gdy pracownicy muszą dojeżdżać do biura, aby uniknąć transportu publicznego (opłacanego przez firmę).

Nadszedł czas, aby działy HR wprowadziły innowacyjne strategie w celu opracowania alternatywnych pakietów świadczeń (dostosowanych do nowej polityki dostosowania kosztów, którą firma zdecydowała się wdrożyć), biorąc pod uwagę potrzeby zawodowe i osobiste pracowników w tym nowym środowisku.

https://iesf.com/wp-content/uploads/2020/10/IESF-Mexico-answers.pdf

https://iesf.com/?s=covid