#Coaching Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu coachingu - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions

#Coaching Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu coachingu

#Coaching Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu coachingu

Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu coachingu

Akredytacja programów    

Wszystkie nasze programy coachingowe są akredytowane w International Coach Federation (ICF)  www.coachfederation.org największej organizacji coachingowej uznanej przez ponad 130 krajów na świecie.

Akredytacja obejmuje:

 • weryfikację treści merytorycznych programu
 • weryfikację kwalifikacji coachów prowadzących szkolenia


Oferujemy naukę coachingu od poziomu podstawowego po wysoce zaawansowany. Do tego celu zostały opracowane trzy różnego typu programy. Realizacja programów w podziale na 3 rodzaje szkoleń umożliwia zaplanowanie rozwoju w czasie i w zależności od potrzeb oraz poziomu zaawansowania uczestnika szkoleń. Istnieje możliwość wykupienia pakietu obejmującego wszystkie trzy rodzaje szkoleń łącznie jako Akademia Coachingu. Możliwe jest też wykupienie pakietu łącznie z Mentoringiem w formie Akademii Coachingu Plus.

 

UWAGA: Istnieje możliwość zmówienia powyższych szkoleń w formie zamkniętej dla zespołów lub menedżerów w różnych działach w firmie. Cena negocjowana

Do kogo skierowane są programy?

 • Do osób, które chcą zostać coachami i uzyskać akredytację w ICF
 • Do coachów pragnących dalszego rozwoju oraz uzyskania akredytacji w ICF
 • Do prezesów, dyrektorów i managerów, pragnących wdrażać coaching, jako sposób na rozwijanie organizacji i osiąganie celów biznesowych
 • Do managerów, coachów wewnętrznych, trenerów, specjalistów HR, tworzących kulturę organizacji w oparciu o coaching
 • Do managerów i pracowników, dążących do rozwoju oraz zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania
 • Do osób, dążących do poprawienia relacji z innymi ludźmi poprzez osobisty rozwój
 • Do wszystkich tych, którzy poprzez swoją aktywność życiową lub zawodową, mają wpływ na innych, czyli do: nauczycieli, lekarzy, trenerów, a także rodziców

Jaki jest cel programów?

 • Nauczenie się coachingowych technik zarządzania
 • Pozyskanie najlepszych doświadczeń międzynarodowych z obszaru coachingu
 • Przygotowanie się do akredytacji w ICF potwierdzającej międzynarodowy poziom kwalifikacji coacha
 • Rozwój własny uczestników
 • Zdobycie i doskonalenie praktyki coachingowej

Kim są trenerzy?

Trenerzy są akredytowanymi coachami ICF, posiadającymi bogate doświadczenie w coachingu, w biznesie oraz prowadzeniu szkoleń. Patromen całego programu jest Urszula SADOMSKA jedyny polskojęzyczny coach, który otrzymał akredytacje ICF na najwyższym z możliwych poziomie Master Coach Certificate (MCC) (10.000 godzin praktyki).

Jak realizowane są szkolenia ?

Programy realizowane są w systemie: 20% teorii i 80% ćwiczeń. Zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zmiana następowała w trakcie ich trwania.

Metody szkoleniowe

 • Wykłady, prezentacje i filmy dydaktyczne
 • Interaktywne ćwiczenia
 • Demonstracje sesji coachingowych przeprowadzane przez doświadczonego coacha
 • Nagrywanie sesji coachingowej wraz z informacją zwrotną od doświadczonego coacha
 • Analiza przypadków
 • Dyskusje, burze mózgów

Ukończenie programu i certyfikaty 

Szkolenie kończy egzamin ustny, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie certyfikatu, uprawniającego do ubiegania się o akredytację na coacha w stopniu Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) lub Master Certified Coach (MCC) w ICF.

Dodatkowo, osoby, które uczestniczą w mentoringu, otrzymają list referencyjny poświadczający ilość odbytych godzin mentoringu, niezbędnych do ubiegania się o akredytację w ICF.

Dlaczego warto wziąć udział w programach?

 • Ponieważ nauka coachingu odbywa się pod fachową opieką akredytowanych coachów, posiadających minimum 1000 godzin praktycznego doświadczenia w coachingu
 • Ponieważ jakość szkoleń została zweryfikowana przez ICF podczas procesu akredytacji
 • Ponieważ proces nauki coachingu przebiega zgodnie z wymogami etycznymi, sprawdzonymi przez organizację ICF w ciągu ostatnich 10 lat, w ponad 130 krajach na świecie

Dokładny program szkoleń

„Budowanie Świadomości Coacha”

Program obejmuje 60 akredytowanych godzin szkoleniowych

Budowanie Świadomości Coacha jest programem podstawowym, w czasie którego zrozumiesz czym jest coaching, doświadczysz jak działa oraz nauczysz się jego zastosowań.

Do kogo skierowany jest program?

 • Do osób, które interesują się coachingiem oraz używają coachingu w życiu zawodowym lub prywatnym, jako metody pozytywnego wpływania na innych
 • Do przyszłych coachów pragnących otrzymać certyfikat umożliwiający akredytację w ICF
 • Do coachów zainteresowanych rozwojem osobistym i pogłębianiem swoich kompetencji, aby jeszcze skuteczniej pomagać klientom
 • Do dyrektorów, managerów, specjalistów HR, trenerów i coachów wewnętrznych którzy dążą do podniesienia jakości i skuteczności swoich działań

Czego się nauczysz w czasie warsztatów?

 • Poznasz i rozwiniesz swoje umiejętności słuchania, zadawania trafnych pytań, budowania porozumienia  z ludźmi, wzbudzania zaufania
 • Zidentyfikujesz oraz wzmocnisz własne wartości i przekonania budujące postawę coacha
 • Zrozumiesz, jak coaching wpływa na motywację ludzi i dlaczego warto być Liderem-Coachem
 • Nauczysz się prowadzić proces coachingowy, który skutecznie pomaga drugiej osobie w oczekiwanej zmianie
 • Poznasz, zgodne z ICF, zasady etyczne i standardy zawodowe coacha
 • Przygotujesz się do egzaminu na akredytację coacha w ICF w stopniu Associate Certified Coach  ACC

Wszystkim osobom, które chcą się akredytować na coacha ICF proponujemy także Mentoring

„Profesjonalny Coaching”

Program obejmuje 24 akredytowane godziny szkoleniowe

Profesjonalny Coaching jest programem stanowiącym kolejny etap w rozwoju coacha, skierowanym do osób, które ukończyły Budowanie Świadomości Coacha, bądź inne szkolenia coachingowe.

Profesjonalny Coaching służy pogłębieniu umiejętności oraz poszerzeniu świadomości coacha. Dzięki temu programowi zaczniesz dostrzegać to, co w coachingu  jest naprawdę ważne – postawę coacha oraz jej wpływ na klienta na poziomie podświadomym.

Do kogo skierowany jest program?

 • Do coachów chcących pracować nad doskonaleniem swego warsztatu oraz pragnących akredytować się w ICF
 • Do prezesów, dyrektorów i managerów planujących  wdrażanie coachingu, jako sposobu na rozwijanie organizacji i bardziej efektywne osiąganie  celów biznesowych
 • Do managerów i specjalistów HR, trenerów, coachów wewnętrzych tworzących kulturę organizacji w oparciu o coaching

Czego się nauczysz w czasie warsztatów?

 • Rozwiniesz i udoskonalisz umiejętności coachingowe na głębszym poziomie, poprzez omawianie praktycznych przypadków oraz zaawansowane ćwiczenia
 • Poznasz rolę i znaczenie postawy coacha, mającej wpływ na klienta na poziomie podświadomym
 • Poznasz zasady etyczne i standardy zawodowe profesjonalnego coacha, zgodne z ICF
 • Nauczysz się kompetencji coachingowych wymaganych przez ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC)

„Aikido Umysłu”

– Myślenie systemowe i prowokacja w coachingu

Program obejmuje 48 akredytowanych godzin szkoleniowych

Jest to program zaawansowany, dla osób, które ukończyły programy „Budowanie Świadomości Coacha”, „Profesjonalny Coaching” lub inne szkolenia coachingowe, znających już proces coachingu i pragnących dalej się rozwijać oraz doskonalić swój warsztat.

Aikido Umysłu to najbardziej zaawansowany program, który uczy jak z otwartym sercem, lekko i z humorem pracować z klientem w taki sposób, aby w pełnej zaufania atmosferze, otworzył się na zmiany. Program rozwija umiejętności pracy z intuicją, intencją i otwartością, będących podstawą szybkich i mocnych zmian.

Do kogo skierowany jest program?

 • Do osób, które interesują się coachingiem oraz używają coachingu w życiu zawodowym lub prywatnym, jako metody pozytywnego wpływania na innych
 • Do coachów zainteresowanych rozwojem osobistym i pogłębianiem swoich kompetencji, aby jeszcze skuteczniej pomagać klientom
 • Do prezesów, dyrektorów, managerów i specjalistów HR, trenerów i coachów wewnętrznych, którzy dążą do podniesienia jakości i skuteczności swoich działań

Czego się nauczysz w czasie warsztatów?

 • Poznasz zaawansowane narzędzia coachingowe, skutecznie uruchamiające proces zmiany oraz pomagające zrealizować cele klienta
 • Nauczysz się myślenia systemowego i pracy z systemami klienta. Dowiesz się, jak wielką rolę odgrywa znajomość zasad funkcjonowania systemów (takich jak praca, rodzina, relacje z ludźmi), w uzyskaniu pożądanych zmian
 • Poznasz metody pracy z panoramą społeczną, która jest skuteczną metodą w zmianach obrazów pamięciowych i personifikacji w naszych umysłach
 • Doświadczysz i zrozumiesz, jak wielką moc ma improwizacja w otwieraniu się na nowe pomysły, a także na kreatywność będąca kluczem do sukcesów
 • Nauczysz się prowokacji – efektywnego narzędzia coacha w zmianach starych, nieskutecznych nawyków i przekonań w taki sposób, aby zmotywować klienta do podjęcia kroków w pożądanym przez niego kierunku
 • Dowiesz się jak świadomie wykorzystywać umysł do osiągania pożądania rezultatów w życiu osobistym i zawodowym. Poznasz zasady funkcjonowania mózgu, które tłumaczą dlaczego narzędzia coachingowe są skuteczne

Mentoring

– dla potrzeb akredytacji w ICF

Warunkiem wydania akredytacji przez ICF na ACC, PCC lub MCC jest odbycie 10 godzin mentoringu.

 Do kogo skierowany jest Mentoring?

 • Do coachów, pragnących akredytować się na ACC, PCC lub MCC w International Coach Federation

10 godzin mentoringu zawiera:

 • Jedna 4-godzinna sesja grupowa realizowana w grupach 3-osobowych. Podczas sesji obserwowanych przez Mentora odegrasz role zarówno coacha, klienta jak i obserwatora. Dzięki odmiennym punktom widzenia zrozumiesz, jak skutecznie prowadzić coaching
 • Cztery sesje indywidualne (po 1,5 godziny), w czasie których Mentor będzie odsłuchiwał nagrania coacha z jego Kientem oraz udzieli informacji zwrotnej

Mentoring  przeprowadza akredytowany coach ICF

Uczestnik mentoringu otrzyma list referencyjny do ICF, potwierdzający przebyte sesje mentorskie oraz rekomendujący jego kompetencje.

SUPERWIZJA

– wsparcie dla coachów i liderów-coachów

Rozwojowi osobistemu w pracy coacha i lidera-coacha, sprzyja korzystanie z superwizji, która jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju osobistego. Jest to skuteczna metoda uczenia się coachingu, polegająca na regularnych spotkaniach coacha i lidera-coacha z superwizorem.

Superwizja to :

 • Wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólna analiza, dochodzenie do nowych rozwiązań
 • Uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej, bieżącego wsparcia w procesie uczenia się i budowania pewności siebie jako praktyka cocha i lidera-coacha
 • Możliwość omówienia problematycznych przypadków

 

Wymagania akredytacyjne w ICF (International Coach Federation)

 • ACC (Associate Certified Coach)
 • PCC (Proffesional Certified Coach)
 • MCC (Master Certified Coach)

Poziom poświadczenia wiedzy i umiejętności:

Szkolenia akredytowane przez ICF Mentoring Praktyka Referencje Coachów akredytowanych w danym stopniu Opłata aplikacyjna w ICF (dla osób nie będących członkami ICF) Egzamin
ACC 60 godz. 10 godz. 100 godz. 2 (ACC, PCC, MCC) 300 USD 200 USD
PCC 125 godz. 10 godz. 750 godz. 2 (PCC, MCC) 500 USD 275 USD
MCC 200 godz. 10 godz. 2500 godz. 2 (MCC) 500 USD 275 USD

 


pracodawca@naj.com.pl