StrategyQ | Czy kultura Twojej firmy pasuje do strategii? - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions

>> Go to Frontpage
StrategyQ | Czy kultura Twojej firmy pasuje do strategii?

StrategyQ | Czy kultura Twojej firmy pasuje do strategii?

StrategyQ jest narzędziem on-line pozwalającym zbudować wśród kadry zarządzającej świadomość gdzie kultura organizacyjna wspiera realizację strategii a w jakich obStrategyQszarach stanowi przeszkodę w jej realizacji.

Narzędzie dostępne jest w języku angielskim i polskim.

Korzyści:

  • umożliwia liderom przeprowadzenie zmiany kulturowej w firmie
  • ułatwia zrozumienie własnej kultury organizacyjnej i niezbędnej zmiany dla realizacji strategii
  • identyfikuje spójność lub jej brak w grupie kadry zarządzającej
  • buduje zrozumienie co może być barierą w osiąganiu przez firmę lepszych wyników biznesowych
  • pozwala na wygenerowanie raportów (indywidualnych i grupowych) by zbudować samoświadomość i dać podstawę rozmowie
  • wykorzystuje metodologię opartą o badania Geerta Hofstede i Michaela Minkova zwalidowaną na grupie ponad 1000 osób w 75 organizacjach w Europie