Badanie zaangażowania pracowników | Czy Twoja firma będzie gotowa wystartować na nowo po kryzysie? - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Badanie zaangażowania pracowników | Czy Twoja firma będzie gotowa wystartować na nowo po kryzysie?

Badanie zaangażowania pracowników | Czy Twoja firma będzie gotowa wystartować na nowo po kryzysie?

PerformQ jest narzędziem Online pozwalającym ocenić w jakim stanie Twój biznes startuje w nową rzeczywistość

po “koronawirusowym” kryzysie. Badane są 4 obszary: odczucia pracowników w momencie powrotu do “normalności”,

zachowania przywódcze, sposoby

 

pracy oraz kulturą organizacyjną.

Korzyści:

  • umożliwia poznanie opinii pracowników na temat jakości zarządzenia w firmie kryzysem wywołanym koronawirusem
  • pozwala na zrozumienie, które z 4 czynników umożliwiających osiąganie wyników (zaangażowanie pracowników, sposoby pracy, zachowania przywódcze czy kultura organizacyjna firmy) powinny stanowić priorytety dla Twojej firmy po kryzysie i dlaczego
  • pozwala na zadanie pracownikom lub kadrze menedżerskiej dowolnych pytań dodatkowych
  • daje możliwość segmentacji organizacji (np. piony, poziomy, pokolenia) i obserwowania wyników w takim podziale
  • umożliwia pogłębienie zrozumienia wyników poprzez użycie innych narzędzi z HR Toolkit (StrategyQ, CompetenceQ, CultureQ, EngagenmentQ)
  • narzędzie dostępne jest w języku polskim i angielskim
  • wyniki śledzisz w czasie rzeczywistym i od razu możesz reagować
  • możemy wszystko ustalić przygotować wspólnie z Tobą Online

Skontaktuj się z nami pracodawca@naj.com.pl