Outplacement Online | NAJ International | Indywidualny i Grupowy - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Outplacement Online | NAJ International | Indywidualny i Grupowy

Outplacement Online | NAJ International | Indywidualny i Grupowy

Usługa Outplacementu skierowana jest do organizacji, które w sposób świadomy kreują  wizerunek społecznie odpowiedzialnego Pracodawcy i są gotowe wesprzeć osoby objęte restrukturyzacją, zwolnieniem, planem zwolnień monitorowanych w odnalezieniu się na rynku pracy. Outplacement w długiej perspektywie czasu może być częścią działań employer brandingowych i inwestycją w budowanie marki.

Celem usługi outplacement jest zapewnienie Uczestnikowi pełnego doradztwa w zakresie:

 • zdefiniowania ścieżki kariery zawodowej
 • zdefiniowanie kluczowych umiejętności osobistych i predyspozycji/preferencji  indywidualnych
 • zbudowanie strategii poszukiwania nowego wyzwania zawodowego na rynku pracy

Wybrane korzyści dla Pracodawcy płynące z zaoferowania Pracownikom usługi Outplacement

 • zakończenie współpracy z pracownikiem zachowując najwyższe standardy i łagodząc negatywne emocje, jakie towarzyszą procesowi rozstania
 • zmniejszenie ryzyka pojawienia się roszczeń ze strony zwalnianej osoby i związanych z tym kosztów
 • poprawienie relacji ze związkami zawodowymi
 • wzmocnienie wizerunku firmy na tle innych pracodawców / marketing
 • uspokojenie emocji i podtrzymanie motywacji u osób pozostających w organizacji

Wybrane korzyści płynące z Outplacementu dla uczestników programu:

 • profesjonalna pomoc w odnalezieniu się w nowej trudnej rzeczywistości; zadbanie o komfort psychiczny i uspokojenie emocji osób objętych programem Outplacementu
 • przygotowanie strategii poszukiwania pracy opartej  na szczegółowej analizie dotychczasowego doświadczenia, sukcesów oraz mocnych stron uczestnika
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • profesjonalne przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
 • praca nad obszarami wymagającymi szczególnego wsparcia np. autoprezentacja

Oferujemy indywidualne podejście do każdego uczestnika programu. Nie wyręczamy uczestników w poszukiwaniu pracy, ale pomagamy im odzyskać pewność siebie i poczucie kontroli w życiu zawodowym. Dzielimy się wiedzą i naszym doświadczeniem, wspieramy w aktywnym działaniu i pokazujemy jakich błędów unikać w procesie poszukiwania pracy.

Outplacement Grupowy – dla tego typu outplacementu metodologia jest przygotowywana indywidualnie dla konkretnej firmy.

Outplacement Grupowy zwykle przeprowadzany jest w formie kilkugodzinnych warsztatów.

Nasze programy mogą być w pełni przeprowadzone Online.

Pracujemy dla firm w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie i całej Polsce.

Skontaktuj się z nami:
pracodawca@naj.com.pl