Badanie kompetencji pracowników | Czy Twoi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje? - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Badanie kompetencji pracowników | Czy Twoi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje?

Badanie kompetencji pracowników | Czy Twoi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje?

Badanie umożliwia zbudowanie własnego modelu kompetencji, a następnie stworzenie oceny 360, dopasowanej do wymogów firmy.

CompetenceQ dostępny jest w języku angielskim i polskim.

Korzyści:

  • dostarcza całkowicie elastyczne rozwiązania dopasowane do wymagań firmy, uwzględniając np. istniejący model kompetencji z możliwością modyfikacji na bieżąco
  • podpowiada kompetencje zgodne z kierunkiem zmian kultury firmy
  • stwarza możliwość analizy wyników w dowolnym ujęciu (dział, kompetencje, zachowania, itp.) oraz rankingu osób, kompetencji, zachowań
  • pokazuje mocne strony i kluczowe obszary do rozwoju w skali wszystkich uczestników badania, dając tym samym wskazanie do planu szkoleń w firmie
  • pozwala na tworzenie i pobieranie indywidualnych i grupowych raportów zaraz po wypełnieniu badania

Skontaktuj się z nami pracodawca@naj.com.pl