Specjalizacje | Sektory - NAJINTERNATIONAL Executive Search & Leadership Solutions
 • #Media #Digital #Advertising #Entertainment

  #Media #Digital #Advertising #Entertainment

  W ciągu ostatnich lat wszyscy obserwujemy bardzo szybki rozwój nowych technologii. Ma to ogromny wpływ na ciągle zmieniający się kształt mediów. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami z tej branży gwarantuje naszym Klientom nie tylko dobrze przeprowadzoną rekrutację, ale …
 • #Banking #Insurance #Leasing #Rent #Finance #Legal

  #Banking #Insurance #Leasing #Rent #Finance #Legal

  Rynek firm finansowych jest tradycyjnie bardzo duży i dynamicznie się zmienia. Można tu dziś jasno zdefiniować jeden główny trend i jest nim automatyzacja procesów Robotic Process Automation (RPA). Trwa wyścig z czasem o klienta i jego komfort ale także o …
 • #IT #Telecoms #Multimedia #AI #RPA

  #IT #Telecoms #Multimedia #AI #RPA

  Sektory IT i Telekomunikacja to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż, w których działamy. Procesy, które następują wymagają od nas nie tylko „bycia na czasie” i orientacji w zmieniających się szybko technologiach oraz rozwiązaniach informatycznych, ale również, co za …
 • #Retail #Distribution #Logistics #ecommerce

  #Retail #Distribution #Logistics #ecommerce

  Rynek retailowy w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Posiadając doskonałą orientację w tym obszarze wspieramy z sukcesami procesy rekrutacyjne naszych Klientów. Nasi konsultanci doskonale znają mechanizmy, rządzące rynkiem pracy w branży retail, dystrybucyjnej i logistycznej. Dzięki pracy przy …
 • #ConsumerGoods #fmcg

  #ConsumerGoods #fmcg

  Branża dóbr i usług konsumenckich to jeden z najbardziej dynamicznych, konkurencyjnych i specyficznych sektorów. m.in. ze względu na konieczność ciągłych zmian w ofercie wyrobów. Konsumenci lubią nowości, lubią odmiany, kochają promocje. To dlatego w ostatnich latach położono szczególny nacisk na …
 • #Manufacturing #IndustrialProducts #Lean #ResearchDevelopment

  #Manufacturing #IndustrialProducts #Lean #ResearchDevelopment

  Charakterystyczną cechą sektora produkcyjnego jest ciągłe dążenie do doskonalenia organizacji. W czasie kryzysu ten sektor w większym stopniu niż inne branże, przechodził proces zmian. Ich głównym celem była optymalizacja kosztów wytwarzania. Obecnie procesy doskonalenia biegną stabilnym torem. Jest to ogólna …
 • #Construction #Building #Utilities

  #Construction #Building #Utilities

  Budownictwo inżynieryjne będzie w dalszym ciągu główną siłą napędową polskiego sektora budowlanego.  Największe wyzwania pod kątem pozyskania inżynierów,  znajdą firmy realizujące projekty w sektorze drogowym i kolejowym, a z kolei pracownicy tej specjalizacji mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy …
 • #Energy #Gas #Green

  #Energy #Gas #Green

  Rozwój sektora energetycznego w Polsce stwarza ciekawe możliwości rozwoju dla uczestników tego rynku. Jest to bezpośredni rezultat planów inwestycyjnych budowy lub modernizacji bloków energetycznych przez największe koncerny energetyczne, jak również dynamicznego rozwoju sektora energii odnawialnej. W tym segmencie znaczny wzrost …
 • #Pharma #Healthcare #Biotech #Veterinary #MedicalDivices #MedicalEquipment

  #Pharma #Healthcare #Biotech #Veterinary #MedicalDivices #MedicalEquipment

  Obecnie polski sektor farmaceutyczny jest w trakcie znaczących zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Firmy się łączą, przejmują inne podmioty, głównie w celu powiększenia i wzbogacenia portfolio produktów. Wiele wyzwań przed tym sektorem pojawiło się również w związku ze zmianami prawnymi. NAJ …