Maciej Adamczyk, Autor w serwisie NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory